Krevende: Koronakrisa har gjort 2020 til et svært krevende år for reiselivet. (Illustrasjonsfoto) Foto: Innsendt

Reiselivet trenger hjelp

12. mars innførte regjeringa de mest inngripende tiltakene den norske befolkninga har opplevd i fredstid, for å stanse spredninga av koronaviruset. Nå er man i full gang med å gjenåpne samfunnet etter nedstengninga. Steg for steg, forsiktig og kontrollert, skal vi tilbake til normalen.

Alt blir derimot ikke som før dette kalenderåret. Regjeringa annonserte denne uka innreiseforbud til Norge ut året, for å holde smittespredninga under kontroll. Det vil kun gis unntaksbestemmelser som avhjelper situasjonen for sektorer med kritiske behov, som for eksempel helsevesenet.

I praksis betyr dette at Norge er stengt for alle utenlandske turister i sommersesongen. Dem er det vanligvis mange av. Også i nord, og Vesterålen er intet unntak. At vi skriver 2021 når innreiseforbudet sannsynligvis oppheves, ødelegger i tillegg for den såkalte skuldersesongen til høsten, og potensielt også for den kommende vintersesongen. I alle fall starten av den. De første nordlys-turistene pleier å dukke opp allerede i september.

For reiselivet er dette fullstendig krise. I slutten av april uttalte Geir Maan i Hvalsafari AS på Andenes at selskapet hadde stø kurs mot tidenes sesong da koronaviruset brøt ut og Norge ble stengt ned. Da ble situasjonen brått en annen. Maan anslo overfor Bladet Vesterålen ei tapt omsetning på 25 millioner kroner hvis selskapet ikke skulle komme seg på havet denne sesongen.

Hvalsafari AS er ikke den eneste aktøren som rammes knallhardt av koronakrisa. De er i samme båt, alle sammen, enten de tilbyr aktiviteter, overnatting eller begge deler. Det som gjør situasjonen ekstra kritisk, er at denne delen av næringslivet i stor grad består av små og mellomstore bedrifter. Mange drev allerede marginalt da krisa traff oss.

Parallelt med innreiseforbudet til Norge, har regjeringa frarådet utenlandsreiser. I første omgang til 20. august. Aktørene i reiselivsnæringa er allerede i gang med å markedsføre seg overfor norske gjester, som må feriere innafor landets grenser i år. Der ligger det også et uforløst potensial.

Nordmenn vil kunne kompensere noe for bortfallet av utenlandske feriegjester i år, men det alene vil på ingen måte være tilstrekkelig. Regjeringa og Stortinget må derfor komme tungt på banen, med tiltak som gjør at vi unngår en bølge av konkurser i reiselivet. Disse avklaringene bør komme i månedsskiftet, når proposisjonen om veien ut av koronakrisa legges fram.