Nedlagt: Restaurant- og matfag i Hadsel og Øksnes er lagt ned. Vedtaket må reverseres. (Illustrasjonsfoto) Foto: Tor Johannes Jensen

Rett opp feilen fra i fjor

I desember i fjor vedtok fylkestinget ny skolestruktur for Nordland. Vedtaket medførte blant annet nedleggelse av restaurant- og matfaglinjene i Hadsel og Øksnes.

Det ble protestert høylytt mot kuttene i Vesterålen, og det var ikke uten grunn. For selv om søkertallene hadde gått noe ned i årene forut for vedtaket, var det flere søkere til første år på restaurant- og matfag i Vesterålen i fjor enn både i Lofoten, Narvik og Mosjøen.

I forrige uke meldte NRK at antall unge som ønsker å gå restaurant- og matfag her til lands, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet, har gått ned fra 2.141 i 2014 til 1.773 i år. President i Norske kokkers landsforening, Kim Håvard Larsen, er bekymret over utviklinga – og mener det trengs flere engasjerte fagfolk om turister og fastboende ikke skal måtte nøye seg med pizza og hurtigmat.

Larsen har utvilsomt et poeng. Behovet for faglærte kokker er fremdeles stort. Restaurantbransjen skriker etter arbeidskraft. Det er betimelig å spørre om den får tilstrekkelig drahjelp fra politikerne. I Nordland gir svaret seg selv. Nei.

Det er et paradoks at vi er nødt til å importere kokker, i ei tid der oppmerksomheten på norske mattradisjoner er større enn på lenge. Disse tradisjonene – norsk matkultur – er en viktig del av suksessoppskrifta for reiselivet, som er i kraftig vekst. Importerte kokker er en berikelse, men vi må også ha norske kokker som kjenner norsk matkultur. Det være seg alt fra tradisjoner til råvarer.

Behovet for ei matfagutdanning i reiselivsregionen Vesterålen er stort. Så stort at kommunestyret i Hadsel, kort tid etter at fylkestinget kom med dødsstøtet til matfagene i regionen, vedtok å arbeide for en privat kokkeskole. Hotell Richard With, som skal åpne i Stokmarknes sentrum, sa seg raskt villig til å bidra. Vel og bra, men her bør selvsagt det offentlige ta ansvaret sitt.

Da fylkestinget gjorde det omstridte vedtaket før jul i fjor, varslet daværende Hadsel-ordfører Kurt Jenssen krig når hele strukturen i videregående skole skal opp til behandling i år. Nå bør en samlet region stille seg på barrikadene for å slå ring om et viktig tilbud.

Fylkestinget har fremdeles muligheten til å rette opp feilen fra i fjor. At man kaster kortene, framfor å gi et tilbud som næringslivet sterkt ønsker, er rett og slett dårlig politisk håndverk.

Les også
Tre alternativer for ny barneskole
Les også
Skal ta fylkeskommunen med i skolestruktursaka