Stridens kjerne: Båten har fått navn etter Roskva, som var, sammen med broren Tjalve, en av Tors tjenere. Foto: Sverre Idar Lakså

Roskva – eneste båten som har sjel i Sortland Kystkultur – ble sendt til Arendal. Beklagelig.

Av: Steinar Eide

Viser til innlegg i Bladet Vesterålen 17.08.21.

Kommentarer: Jeg er kun medlem i Sortland Kystlag (SK). Ikke i båtlaget Frode (BF). Men dersom det hadde fått overtatt båten hadde jeg blitt med. SK er tilsluttet Forbundet Kystens vedtekter. I SK sine vedtekter står det. Sitat: Det skal legges vekt på – bevaring og bruk av eldre farkoster, miljøer og gjenstander som er spesielle for distriktet. Sitat slutt. Roskva hører definitivt til Sortlands kystkultur.

Les også
Triste og oppgitte: – Salget er et svik

Jeg brukte båten noen turer og fant fort ut at motoren var veldig sliten/utslitt. Var mest sannsynlig produsert på 1940-tallet. Etter godkjenning av styret ved formann Steinar Nikolaisen ble det bestemt motorskifte. Jeg fikk avtalt med Gullvik i Sigerfjord hvor SK har leid sine lokaler, om plassering ved bygget. Avtalte med Ovik om påland-løfting. Dette var sommeren 2019.

Hadde undersøkt og fått tilbud på flere gode motorer til under kr 10 000,-. Skiftinga skal jeg gjøre gratis. Flinke folk i SK søkte og fikk kursmidler som ville dekke ca. halve beløpet. Roskva hadde også fritidsfiskekvote, verdi kr 50.000,- årlig. Dette har blitt gjort med ny motor installert. Fikk så gammelmotoren inn på vårt verksted. Her fikk jeg stoppordre/avventing for motoren skulle overhales og friskmeldes.

Andre personer i SK har skrudd, starta, stoppa mange ganger uten at den verken er blitt overhalt eller friskmeldt. Har pågått i to år. Når jeg så etterspurte om hva skjer, ble det bare dårlig stemning og høy temp. Steinar Nikolaisen sier laget har ikke økonomi til bevaring av båten, og viser til store beløp. (Beløp som ikke har noe med fremtiden). For ettertiden skulle båten slipsettes annethvert år, ellers vedlikehold med dugnadsarbeid. Bare småpenger. (Båten betaler seg selv.) Assuranse og båtplassen i Sørhamna betales uansett båt. (Ny plastbåt anskaffet). Fikk også tilbud om å overta. Men takket nei, håpet på BF, eller skulle forbli i SK.

Roskva ble lagt ut for salg. Og mann fra Arendal viste interesse. BF viste også stor interesse. Sendte e-poster og ba om tilbakemelding. Fikk ingen svar, men fikk tilbud om og overta vraket av sjarken «Spurven», ifølge Tor Ottesen.

Vise til e-poster: e-post fra Steinar Nikolaisen: Saker til ekstraordinært årsmøte 5. nov. 20

Sak 1, Roskva. Årsmøtet ber styret om å jobbe for mulig om å beholde henne, eventuelt salg av båten.

Roskva er lagt ut for eventuelt salg. Dette med bakgrunn i at det er svært få som har vist interesse av å ta vare på båten, også å drifte denne. Det er synd, men slik er det. Båten har opp gjennom årene kostet laget mange penger, og dette har laget ikke råd til lenger. Forslag til vedtak: Roskva selges til den pris markedet er villig til å betale. Minste pris settes til kr. ??

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alt. 2 Laget beholder båten under den forutsetning at noen påtar seg et forpliktende ansvar for å drifte og vedlikeholde denne, på lagets vegne. Hvis ikke blir den solgt.

På årsmøtet 05.03.21 var det bare styret som møtte. Og styret ga seg selv fullmakt å selge Roskva.

Før årsmøtet sendte jeg denne e-posten, datert 22.02.21 til Steinar Nikolaisen:

Sitat: Kommentar Roskva: Æ organiserte div. for å få den satt på land i Sigerfjord. (Viste stor interesse for å få den i brukbar stand). Dette for å få fullført div små reparasjoner som var påbegynt, samt motorskifte. Arbeide skulle utføres høsten 2019 med en del kursmidler. Etter motor var tatt ut fikk jeg stoppordre/avventing med prosjektet, med bakgrunn i at gammelmotoren skulle overhales. Og slik står prosjektet idag. Sitat slutt. E-posten ble ikke opplest på årsmøte.

Ny e-post sendt til Steinar Nikolaisen. Sitat: Sak til styremøte Sortland Kystlag 01.06.21:

Hvis Roskva blir beholdt i SK og får stå der til høsten, påtar jeg meg jobben med div rep./motorskifte. Kostnad inntil ca 20 000,- hvor noe av beløpet hentes fra kursing. Etter sjøsetting, flytting til Sørhamna tar jeg tilsynet/drifta for SK.

Blir dermed båten til salgs eller giving, må jeg dessverre takke nei, grunnet tid og plassmangel. Håper på rask tilbakemelding.

Med beste hilsen, Steinar Eide. Sitat slutt.

(Enda en gang for å beholde båten i SK)

Fra styremøte 01. juni 21: Sitat: Roskva: Frithjof tar kontakt med potensielle kjøper, om de fortsatt er interesse i båten. Steinar Eide får beskjed i neste uke, på tilbudet han har gitt om å la Roskva forbli i laget med at han tar på seg jobben med div. rep/motorskifte. Ca 20.000 vil dette koste oss. Sitat slutt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette e-post referatet fikk jeg tilsendt 15.08.21. Venter fortsatt på svar, hvilken neste uke vites ikke.

Roskva (eneste båten som har sjel i Sortland Kystkultur) ble sendt til Arendal. Beklagelig.

Grunnet styreledelsen sine organiseringer, avgjørelser og vedtak har også jeg i likhet med mange andre mista mye av tilliten og interessen for SK.