På vent: Foreløpig er realisering av fiskerihavnprosjektet på Andenes, til 470 millioner kroner, i det blå. Prosjektet er et av flere i Vesterålen som ved rask igangsettelse kan gi fart på økonomien igjen i disse koronatider. Foto: Idar Ovesen

Se til Vesterålen

Helseminister Bent Høie (H) la fram oppløftende nytt om smittespredningen på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Ifølge Høie er koronasituasjonen nå under kontroll i Norge.

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser nemlig at hver koronasmittet i Norge sannsynligvis smitter i gjennomsnitt 0,7 annen person. Før de strenge smitteverntiltakene ble innført 12. mars, smittet hver person med korona i Norge i gjennomsnitt 2,5 andre personer. Hvis denne utviklingen hadde fått lov til å fortsette, så hadde vi sannsynligvis i dag vært i samme situasjon i Norge som vi ser i enkelte land ellers i Europa.

At Norge synes å ha kontroll over smittespredningen betyr derimot ikke at livet vender tilbake til normalen med en gang. For selv om smittetallet går i positiv retning, og epidemien er under kontroll, avlyser ikke helsedirektør Bjørn Guldvog koronakrisen. Mandag fastslo han at nordmenn må forberede seg på en annerledes hverdag ut 2020.

Det er dårlig nytt for næringslivet, som er hardt rammet av de strenge tiltakene. I Nordland er fylkesrådet på jakt etter prosjekter som er ferdig planlagt og kan igangsettes raskt, for å få fart på økonomien igjen. Fylkesrådet arbeider for tiden opp mot nasjonale myndigheter om dette. Det er viktig at det kommer noe konkret, som både gir umiddelbar effekt i en utbyggingsfase og ringvirkninger på lengre sikt.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll uttaler selv, overfor Bladet Vesterålen, at storprosjektet i Andenes havn og utbygging av Andøya Spaceport er åpenbare kandidater. Det er dessuten bare fire måneder siden fylkesrådet selv skrotet det planlagte nybygget til romteknologi ved Andøy videregående skole, med en kostnadsramme på 35 millioner kroner.

Det er også flere vegprosjekter i regionen som så å si er klare for første spadetak. Nevnes kan både fylkesveg 82 mellom Sortland og Risøyhamn, veien over Frøskelandsfjellet og Hålogalandsveien. For Hålogalandsveien kan man vurdere å inkludere de tre armene mot Harstad, Evenes og Sortland som var med i det opprinnelige, helhetlige prosjektet – men som falt ut underveis.

Hvis målet er å finne gryteklare prosjekter, som gir fart på økonomien igjen, er det ingen dum idé å se til Vesterålen.