Illustrasjon: (Arkivfoto) Foto: Tor Johannes Jensen

Seksåringene må få leke mer

KrFs programkomité mener overgangen fra barnehage til skole blir for stor, og vil erstatte 1. trinn med en førskoleklasse. Forslaget kommer tre måneder etter at regjeringspartiet bøyde seg under pisken og ikke ville støtte opposisjonens forslag om at regjeringa må komme med forslag til tiltak for å innrette skolen slik at den nettopp ivaretar behovene til de yngste elevene bedre.

Til VG sier Erik Lunde, som er leder av KrFs programkomité, at innføring av førskoleklasse vil gi de minste barna et nytt, tryggere og annerledes første år på skolen. Forslaget blir møtt med skepsis fra regjeringspartner Høyre, som mener det er ei feilslutning å tro at det er ei motsetning mellom å lære å lese og regne, og å være i aktivitet og leke.

Kjønnsforsker og professor Harriet Bjerrum Nielsen ved Universitetet i Oslo er på sin side kritisk til at seksårsreformen mistet førskolepreget, slik det opprinnelig var tenkt. Overfor samme avis slår hun fast at det har vært til stor skade at barn ikke har fått leke så mye. Hun mener konsekvensen av dette er at mange flere har behov for spesialundervisning i dag.

Professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, Peder Haug, var for noen år siden forskningsleder for «Program for evaluering av Reform 97», for Norges forskningsråd. Han har lett etter dokumentasjon og evalueringer om seksårsreformen for å finne ut hvilken effekt den har hatt i praksis, uten å finne så mye konkret. Overfor nettstedet barnehage.no uttalte derimot Haug, i 2017, at reformen ikke har hatt noen konsekvenser for barns læring i det hele tatt, ut fra det man da visste.

Bladet Vesterålen har tidligere etterlyst ei grundig evaluering av seksårsreformen. Den kommer, men vil ikke være klar før ved juletider i 2023. Det vil si 26 år etter at reformen ble iverksatt. Evalueringa burde selvsagt kommet mye tidligere. Det manglet ikke på advarsler da skolestart for seksåringer ble vedtatt og satt ut i livet. Heller ikke på kritiske røster etter iverksettelsen.

Det har blitt for mye stillesitting og for lite variasjon for førsteklassingene – og det har blitt for lite lek. Tanken bak forslaget fra KrFs programkomité er derfor god. Men det holder ikke å endre navn til førskoleklasse. Det er innholdet som er viktig, og da må vi tilbake til det som var intensjonen for 23 år siden. Man skulle ta det beste fra barnehagen inn i skolen. Det første året skulle bestå av en såkalt lekeskole.

Skulle den varslede evalueringa av reformen konkludere med noe som er i nærheten av det Peder Haug og Harriet Bjerrum Nielsen har hevdet, nemlig at seksåringer ikke har hatt noe særlig utbytte av tidligere skolestart, er det rett og slett en skandale.