Arne-Reidar Johansen er leder for Veikomiteen for Fylkesvei 822.

Skal bussen kjøre uten passasjerer?

Av: Arne-Reidar Johansen

I dag går det buss fra Kaljord klokka 07.05 om Sigerfjord, og den er framme på Sortland en time senere. Tilbudet kan benyttes både til skole og arbeid.

Så returnerer bussen fra Sortland kl 12.10, går om Sigerfjord og er framme på Kaljord ca. klokka 13.20.

Bussen skal fra kommende nyttår kjøre mellom samme endepunkter og til samme tidspunkt, men nå er det bebudet at det vil være uten mulighet til være med. Passasjerer må fra da av se på at tom buss drar av gårde.

Nå går det buss fra Sortland til Kaljord fem dager i uken for korrespondering med hurtigbåten til Stokmarknes. Det skal visst fortsette, men fra kommende år skal muligheten til å være med fra Kaljord klokka 0835 falle bort. Fra da av skal det også på denne ruten kjøres passasjerfritt tilbake.

De både på Hadsel Innland, i Blokken og Sigerfjord som har betraktet ruten som en god mulighet til å komme seg til Sortland, må nå se etter private løsninger eller holde seg hjemme.

Distriktene rammes til stadighet av nedskjæringer og dårligere tilbud av ulike ansvarlige ofte med hver sine bortforklaringer. Til ulempe for den enkelte og samfunnsøkonomisk ofte uheldig.

I gårdagens aviser ser jeg at ordføreren har vært på Sandnes og møtt folk der, og at hun kommende uke vil komme til Hennes. Det synes jeg er fint.

Skulle jeg ikke ha mulighet til å delta, er temaet nå nevnt på denne måten.

Jeg håper at ordføreren påvirker at bebudede forringelser av busstilbud Sortland -Kaljord om Sigerfjord, ikke iverksettes.