Er NH-90 et superhelikopter, eller er det en superfiasko for Norge? (Arkivfoto)

Skandalen blir ikke mindre av dette

Fredag kunne forsvarsminister Bjørn Arild Gram fortelle at regjeringen har bestemt seg for å heve kontrakten om NH90-helikoptrene, og avslutte innfasinga av maskinene. Samtidig krever regjeringa fem milliarder i tilbakebetaling.

NH90, også kjent som skandalehelikoptrene, ble bestilt allerede i 2001, og den første maskinen skulle være på plass i 2005. Det skjedde ikke, og det var ikke før i 2011 at det første helikopteret kom til Norge. Så gikk det ytterligere seks år før den første maskinen var fullt operativ – i 2017.

Maskinene ble bestilt for å tjene som helikopter om bord på Kystvaktas helikopterbærende fartøy, samt om bord på fregattene til Sjøforsvaret.

I tillegg til den lange leveringstida, viste det seg at NH90 er et svært komplisert helikopter å ha i drift. Antallet feil er høgt. Deletilgangen dårlig. Timene i lufta for få. Og hver flytime er uforholdsmessig kostbar. Alt dette har ført til at regjeringa endelig har bestemt seg for å starte på nytt.

Allerede i vinter antydet daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen at det kunne bli aktuelt å heve kontrakten og sende maskinene i retur. Men først skulle det gjøres en undersøkelse av saka.

Det er ikke første gangen at det er blitt diskutert å heve kontrakten. I 2008 var dette alternativet oppe til vurdering, men det ble vurdert at det ville bli like dyrt å starte på nytt, og man lot leverandøren få en sjanse til.

Nå er tålmodigheten slutt, og Forsvaret kan starte arbeidet med å finne et nytt alternativ til helikoptrene. Fra Kystvaktas side er det allerede blitt antydet at det kan være aktuelt å leie inn helikoptre.

En slik prosess vil også ta tid, og det kan fortsatt ta ei god stund før både Kystvakta og fregattene har helikoptre om bord. Derfor må det bare konstateres at dette burde vært gjort for ti år siden. Allerede da var det gått flere år siden første maskin skulle vært på plass, og man var ikke i nærheten av å ha full nytte av helikoptrene.

Nå er skandalehelikopteret endelig på vei ut av norsk sikkerhet, beredskap og overvåkning. Men skandalen blir dessverre ikke mindre av den grunn.