Øksnesskolen: Hilde Gunn Vaseli mener kommuneledelsen bør lytte til de dyktige fagfolkene innen skole og helsevesen. Foto: Privat

Skuffende svar fra administrasjonssjefen

Av: Hilde Gunn Vaseli

Tilsvaret fra administrasjonssjefen ga skuffende lite svar og ikke helt i tråd med innlegget mitt.

Administrasjonssjefen bekrefter imidlertid at utfordringene i skolen har lang historikk. Her kunne han samtidig benyttet muligheten til å be om unnskyldning til sine ansatte, elever og foreldre. Han velger imidlertid ikke å gjøre det.

Jeg kan si meg enig i at skoleledelsen det siste året har vært åpen om skolens utfordringer, men skoleledelsen har dessverre samtidig drevet med ansvarsfraskrivelse og i hovedsak satt årsaken til utfordringene i forbindelse med pandemi.

Dersom administrasjonssjefen leser innlegget mitt på nytt, vil han se at jeg ikke skriver at jeg er uenig med tidligere avgjørelser og tiltak. Jeg skriver «(..) manglende god helhetlig og systematisk jobbing fra deres side, hvor prøvde tiltak ikke har vært forankret (..)». Med forankring kunne tiltakene vært gode og gitt positive resultater.

Jeg har full forståelse for at administrasjonssjefen har sin dialog og samarbeid med øverste ledelse. Likevel vil jeg oppfordre administrasjonssjefen til å invitere med seg øverste ledelse og kommunestyret på besøk til de ulike avdelingene innenfor helse og skole for å snakke med de ansatte og høre hvordan de har det på jobb i Øksnes kommune.

Et besøk kan bidra til å komme tettere på de som utfører de viktigste oppgavene for Øksnes kommune hver eneste dag, for større forståelse, mer kunnskap og økt kjennskap til hva som rører seg. Å lytte til dyktige fagfolk kan i beste fall føre til nytenking og innovasjon tilpasset tiden vi lever i.

Administrasjonssjefen oppfordrer til god og saklig debatt. Det gjør jeg også! Jeg håper imidlertid at administrasjonssjefen kan se på kritikk som en mulighet for utvikling og en viktig del i styrkingen av arbeidet for en bedre skolehverdag for sine ansatte og elever.

Les også
Myre skole – et "psykt" system og elevene er symptombærere
Les også
Svar fra administrasjonssjefen i Øksnes: Nå retter vi blikket framover