Dyktige bønder: Stig og May Johannessen har drevet gården på Bø siden 1999, og i 2020 fikk de prisen for veldrevet gårdsbruk. Stig Johannessen holder her opp vandrepokalen for veldrevet melkeproduksjon. Foto: Sverre Idar Lakså

Slike gründere trenger vi

Tidligere denne uka fikk Stig og May Johannessen overrakt Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gårdsbruk.

Det var ingen ringere enn landbruksministeren selv, Olaug Bollestad, som fikk æren av å overrekke prisen til de dyktige bøndene på Bø i Andøy.

Siden ekteparet tok over gården i 1999, har de bygd om fra bås til lausdrift for kyrne, de har utvidet det dyrka arealet, og de har etablert Nordtun gård som en anerkjent merkevare innen mat og opplevelser.

Nordland landbruksselskap legger vekt på både drifta av gårdsbruket, ysteriet og opplevelsestilbudet som over år har blitt utviklet av ekteparet Johannessen.

Andøy-ordfører Knut Nordmo, som selv har mange år bak seg som melkeprodusent, trakk fram at en slik prestasjon vitner om mye arbeid, over mange år.

Ikke bare har Stig og May Johannessen utviklet ysteri, gårdsutsalg og gården som pedagogisk ressurs, men selve gårdsdrifta kan vise til gode resultater, med god avdrått, elitemelk over mange år, og godt drevne arealer.

Knut Nordmo berømmet ekteparet for den veien de valgte for å lage arbeidsplass til begge to. I stedet for å utvide omfanget av gårdsdrifta, valgte de å satse på en annen måte ved å bruke ressursene som allerede var tilstede.

Ekteparet ga uttrykk for at det etter årets sesong, hvor de blant annet på grunn av korona så seg nødt til å stenge for gjester, varmet ekstra å få tildelt denne prisen.

Landbruksminister Olaug Bollestad sa i sin tale under prisutdelinga at slike bønder og gründere er hva landbruket og distriktene trenger.

Melkeproduksjonen i landet står midt i ei stor omveltning. Om få år skal alle landets melkekyr gå i lausdrift. Men fortsatt har størsteparten av norske melkebruk båsdrift. Det er tunge investeringer som skal tas, og for mange er det ikke mulig å øke produksjonen for å få lønnsomhet i et nytt lausdriftsfjøs.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stig og May Johannessens arbeid vitner om at det er flere måter å skape arbeidsplasser i landbruket på. Deres innfallsvinkel sørger både for pleid kulturlandskap, levende bygder og arbeidsplasser.

Slike gründere trenger både Andøy kommune og det norske landbruket.

Les også
Andøy-bønder fikk ærespris:– Det er slike folk vi trenger i landbruket