Her fra et tidligere skolevalg. Foto: Tor Johannes Jensen

Småpartienes Storting

Skolevalget har ofte gitt pekepinner på valgresultatet i selve stortingsvalget. Denne uka kom resultatet av årets skolevalg, og her er det mye å studere.

Den rødgrønne sida sto igjen som vinner med over halvparten av stemmene. Samtidig gikk Arbeiderpartiet kraftig tilbake, mens SV går fram på venstresida. På den andre sida av det politiske fargespekteret er hovedtrenden kraftig vekst for Fremskrittspartiet. Mange vil la seg overraske over et betydelig fall for Miljøpartiet de Grønne etter en valgkamp der den siste rapporten fra FNs klimapanel har satt sitt preg på det offentlige ordskiftet.

Det er vanskelig å se noen klare tendenser i tallene. Man kan vanskelig snakke om noen entydig retning på årets skolevalg, og i hvert fall ingen politisk stemningsbølge. Det er mest nærliggende å slå fast at ungdom ikke er ulik andre folk. Noen er opptatt av klima, og andre av færre forbud og lavere avgifter.

Hvis resultatet etter valgdagen 13. september skulle ligne på skolevalget, kan vi få et Storting med mange små partier og fløypartier som får betydelig innflytelse. Noen vil peke på at det er en demokratisk vinning, fordi et større spekter av meninger i folket blir representert.

Samtidig vil et storting med sterkere ytterfløyer gjøre landet vanskeligere å styre. Ei regjering som må lene seg på flere småpartier, kommer til å streve med manøvreringa. Et mulig utkomme kan være sprikende politikk og manglende evne til å prioritere.

Manglende priorieringsevne gjør gjerne mange glade på kort sikt, fordi statens pengesekk åpnes for flere gode formål. Til gjengjeld kan overordnede hensyn komme i skyggen av hestehandlene fra dag til dag.

Regjeringas perspektivmeldinger har i flere år advart om at statens utgifter vil øke, mens inntektene ikke kommer til å henge med. Arbeidsstokken blir mindre og de eldre blir flere, samtidig som oljeinntektene vil falle. På toppen må Norge legge om samfunnet i en mer klimavennlig retning. Det kommer ikke til å bli lett, og det vil kreve ei styringsdyktig regjering hvis man skal takle det på en annen måte enn å skyve utfordringene framfor seg.