(Illustrasjonsfoto) Foto: Trond K. Johansen

Smitten skal ikke ødelegge vinterfisket

Politiet skal innføre døgnkontroll på grenseovergangene i Nordland i løpet av kort tid. Hensikten er å stoppe importsmitte av koronaviruset.

Faren for importsmitte når flere tusen utenlandske sesongarbeidere vil melde seg på fiskebruk i Vesterålen og Lofoten under vinterfisket, har skapt uro både blant næringsliv og i kommuner gjennom store deler av høsten. Det er etter hvert lenge siden kravet om døgnkontroll på Bjørnfjell og andre grenseoverganger i Nordland meldte seg. Det er ventet at en stor del av sesongarbeiderne vil komme over nettopp disse grenseovergangene.

Nå er denne viktige brikken på plass. Det gikk overraskende lang tid før bekreftelsen kom, etter en periode med mindre klare signaler fra regjeringa. Nå kommer det et system for reiseregistrering fra nyttår. Alle som ønsker å passere norsk grense skal registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver.

Aftenposten har nettopp dokumentert hvordan importsmitte fra mange tusen arbeidsinnvandrere ble en sterk årsak til den andre koronabølgen i høst, etter sterkt press fra industrilobbyen. Til vinteren må man regne med at fiskebrukene tar smittefaren på største alvor, legger til rette for karanteneopphold og ryddige forhold der utenlandske arbeidstagere kan vise til kontrakter ved innreise. Noe annet ville innebære gambling både med egen økonomi, og med liv og helse.

Hvis hele lokalsamfunn skulle tvinges til å stenge ned på grunn av smitte fra utenlandske sesongarbeidere i fiskeværene når vinterfisket er på det mest hektiske, vil hele kystsamfunn stå overfor noe som ligner katastrofescenarier. Prisen for døgnkontroll på grensa og andre tiltak, er ikke høy hvis man sammenligner med prisen for et ødelagt vinterfiske, eller for tiltakene som må gjøres dersom det spres smitte ut i norske lokalsamfunn gjennom importsmitte.

Denne gangen er det ikke snakk om noe unntak fra karantene for utenlandske arbeidstakere. Politiet skal kontrollere at de som kommer, oppfyller innreisevilkårene og har planer for hvordan de skal gjennomføre karantenen. Samtidig åpner regjeringa for at utenlandske arbeidstagere som leier bolig i Norge uten å bo der, kan gjennomføre karanteneperioden der etter innreise. Tidligere har unntaket fra karantenehotell vært at man måtte eie egen bolig. Men karantenen må gjennomføres, og her viser regjeringa tillit til at gjestearbeiderne holder seg inne og unngår kontakt med andre i karanteneperioden. Tillit er en grunnpillar i samfunnet vårt, men det vil alltid være spørsmål om hvor langt den skal strekkes.

Likevel ser det ut som myndighetene ser alvoret og at det er håp om at vinterfisket kan skje uten for store korona-hinder.