Leiv Tormod Hansen

Søring-karantene, et urimelig tiltak

Av: Leiv Tormod Hansen

Der er altså visse kommuner i Nord-Norge som har innført karantene når man kommer fra et sted sør for Dovre. Dette har ført til store problemer for visse bedrifter i landsdelen.

Per mandag 23. mars, rapporterer FHI at det er påvist 2370 smittede i landet. Hvis man antar at det totale antall smittede er fire ganger så stort, avrundet til 10.000, og at befolkningen i karantene-berørte fylker er 3 mill., vil det altså si at hvis det kommer 300 søringer til Nord-Norge, vil mindre enn én av disse være smitteførende. Og om én person er smitteførende, vil han ikke nødvendigvis smitte andre hvis han etterlever de anbefalte retningslinjer.

Dessuten: Epidemien kommer før eller senere hit. Ifølge FHI er det svært usannsynlig at man klarer å stoppe eller avkorte epidemien. Personlig vil jeg bli berørt av karantenen, da jeg skal til kontroll på Rikshospitalet i slutten av april. Logisk sett med det økende antall smittede i Sør-Norge vil det være enda større grunn til at visse kommuner i Nord-Norge opprettholder karantenen.