Testing: – Det tryggeste er å tenke smittevern regionalt. Foto: Linn Foyn Therkelsen / Andøy kommune

På tide med søringkarantene igjen

Alt begynte endelig å se lyst ut. Sola har snudd. Julebølgen av koronavirus var i ferd med å falle. Vaksineprogrammet var i gang. Så kom de muterte variantene av viruset som medfører større smittefare enn noen gang, muligens økt dødelighet, og antydninger om at vaksinene er mindre effektiv mot disse versjonene. Samtidig har vi fått vite at leveransene av vaksiner er forsinket.

Det kan kjennes som vi står i fare for å havne tilbake til situasjonen fra 12. mars i fjor. Statsminister Erna Solberg har allerede advart om at den verste perioden kan ligge framfor oss.

Med det er søringkarantene på nytt blitt et aktuelt ord i diskusjonen om smittevern. Ifølge NTB vil flere nordnorske kommuner vurdere plikt til karantene for folk som kommer reisende sørfra. Det gjelder både for Bø og Øksnes, mens man oppgir at det kan bli aktuelt å vurdere også i Andøy, Hadsel og Lødingen. Forutsetningen de fleste oppgir, er at det i så fall må være et regionalt tiltak, ikke noe enkeltkommuner innfører på egen hand. Vesterålen og Lofoten, som har stor utveksling over kommunegrensene innenfor regionene, kunne være en naturlig region til å samordne en slik karanteneordning.

Vi har lokale utbrudd av Covid-19 i nord, inkludert et ferskt utbrudd i Andøy. Det kan være et argument mot å innføre søringkarantene igjen. Men så langt er disse utbruddene av den «gamle» Covid-19-varianten som vi etter nesten et år kjenner bedre til. Nå handler det om å beskytte samfunnet mot de hissige, nye variantene som har fått store deler av Østlandet i kne.

Norge har innført påbud om testing på grensa for å unngå en tredje bølge. Vi stengte grensa mot Storbritannia for å beskytte oss mot den britiske korona-mutasjonen. Da er det en naturlig oppfølging å innføre begrensninger ved innreise til regioner som ikke er berørt av de ekstremt smittsomme mutasjonene.

Når man ser all innsatsen som gjøres for å berge vinterfisket langs kysten i nord – og ser den opp mot innsatsen man gjør sørpå for å berge rødvin til biffen, er det liten grunn til tvil. Det er ikke nok å oppfordre østlendinger til å holde seg heime, og det er ikke nok med oppfordringer fra statsforvalterne i nord om å fraråde reiser til Oslo-området.

Follo-utbruddet kan få formidable omkostninger hvis det sprer seg til en del av landet der vi står på terskelen til årets viktigste fiskesesong. De som nå reiser nordover, må kunne finne seg i å ta de nødvendige ti dagene.

Det tryggeste er å tenke smittevern regionalt.