Nord-Norge. Foto: Kim Andre Gjellestad

Søringkarantenen

Kommunene i Vesterålen, Lofoten og mange andre nordnorske kommuner har innført automatisk karantene for folk som har reist sør for Dovre. Bakgrunnen er et mål om å hindre spredning av koronasmitte. På Helgeland gjelder tilsvarende tiltak for alle som kommer inn fra andre regioner – også i Nord-Norge.

Justisminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) selv har siden før helga bedt kommuner avslutte disse begrensningene som er strengere enn de nasjonale reglene. Både Mæland og hennes statssekretær Lars Jacob Hiim har gitt signaler om at regjeringa kan komme til å gripe inn for å forby slike lokale karante-regler.

Bakgrunnen er at de mener det gir bedrifter store ulemper med å få inn nødvendig arbeidskraft og andre ressurser.

Det er store fordeler ved at den store bølgen ennå ikke har skylt inn over Nord-Norge. Den vil komme, men foreløpig bidrar forsinkelsen til at nordnorske kommuner og helseforetak får litt mer tid til å forberede seg, samtidig som man kan konsentrere ressursene i mer begrensede områder i ulike perioder.

Ordføreren i Bardu svarer ifølge TV2 med at regjeringa ikke kan være oppdatert på situasjonen i nord. Ordføreren i Tromsø viser til at Oslo har fem ganger så mange smittede per innbygger som vi har nordpå.

Avveiningene er ikke enkle. Men landets øverste politiske ledelse må være klar over at koronasmitten ikke er like tett i alle deler av landet. Det er store fordeler ved at den store bølgen ennå ikke har skylt inn over Nord-Norge. Den vil komme, men foreløpig bidrar forsinkelsen til at nordnorske kommuner og helseforetak får litt mer tid til å forberede seg, samtidig som man kan konsentrere ressursene i mer begrensede områder i ulike perioder.

Kommunelegene i Vesterålen og Lofoten besluttet i helga å forlenge søring-karantenen med en uke, til tross for anmodningene fra regjeringa. Samtidig understreker de at vedtaket ikke begrenser verken ferdsel eller varetransport internt i regionen, og heller ikke fra naboregioner. Man har også hatt bred kontakt med ledere i samfunnskritiske bedrifter og organisasjoner. Kommunegrensene er med andre ord ikke stengt.

Spørsmålet har også andre sider, som at jurister mener det innebærer en ulovlig frihetsberøvelse. Demokratiske rettigheter og borgerrettigheter skal tas på største alvor. Her innebærer det man karakteriserer som frihetsberøvelse ikke betydelige begrensninger ut over det hele befolkningen i praksis lever med.

Regjeringen har nyttigere og viktigere saker å arbeide med enn å hindre smitteverntiltak i den delen av landet som så langt er minst rammet av koronaviruset.