Sortland Ap: Mette Røkenes. Foto: Inger Merete Elven

Sortland bør vurdere transparente barnehager

Av: Mette Røkenes, Sortland Ap

Spørsmål til ordfører om vurdering av transparente barnehager i Sortland i kommunestyremøtet 13. februar.

Sortland kommune har fått svært god omtale og anerkjennelse for sitt arbeid med «Æ e mæ» og det gjøres et godt arbeid for å forebygge overgrep og vold i nære relasjoner mot barn. Kommunen har også mottatt DIXI-prisen for sitt gode arbeid med dette.

Det er kjent at det forekommer overgrep i barnehager, og de siste årene har det vært flere store saker i Norge, og dette berører svært mange barn. Tromsø og Bergen har vært svært hardt rammet og mange barn har vært skadelidende.

Få kommuner har tatt grep når det gjelder transparens i barnehager for å beskytte både barn og ansatte. Her må Sortland kommune være seg sitt ansvar bevisst og ta grep om dette for å øke tryggheten i våre barnehager.

I Tromsø er de fleste kommunale barnehagene som er bygd i tidsrommet 2010-2015 bygd etter en transparent mal. Tromsø mangler en vedtatt plan for nyetableringer slik at dessverre ingen private barnehager blir bygd transparente. De har heller ingen plan for eksisterende barnehager.

I Bergen har Bystyret i Barnehagebruksplanen vedtatt for perioden 2016-2030 følgende punkter som er knyttet til transparens:

• Transparens skal inngå som en gjennomgående kvalitet i barnehagen. Dette skal gjelde mellom rom inne i barnehagen, spesielt knyttet til sanitære rom. Det skal også være transparens mellom rom inne og barnehagens uteareal

• I eksisterende kommunale barnehager vil byrådet kartlegge graden av transparens. Spesielt knyttet til sanitære rom, og deretter utarbeide en plan for iverksetting av tiltak.

• Private barnehager i Bergen kommune oppfordres til å ha transparens som gjennomgående kvalitet i sine barnehagebygg, spesielt knyttet til sanitære rom.

I Ski kommune har kommunestyret gjort et vedtak når det gjelde de eksisterende kommunale barnehagene, når det gjelder private barnehager er det anbefalt en utredning for et samarbeid med barnehageeier for å få dette til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Spørsmål til ordfører:

– Vil ordfører sørge for at det igangsettes en utredning for hvordan eksisterende kommunale og private barnehager i Sortland kan gjøres transparente?

– Vil ordfører sørge for at det utarbeides retningslinjer for fremtidige private og kommunale nybygg som skal brukes til barnehager skal bygges transparent?