Fortviler: Oddbjørn Olsen er svært misfornøyd med veien innover Osvolldalen. Strekninga er ei av flere i Sortland der veistandarden står til stryk. Foto: Roger Vagle

Sortland får ikke medalje for denne slalåmkjøringa

Det skjer hvert år, og det er noe innbyggerne i de fleste kommunene kan kjenne seg igjen i: Marerittet med veier og vårløsning. Dette gjelder både fylkesveier og kommunale veier – asfalterte veier og grusveier.

Sortland, som regionsenter, er ikke noe unntak. Heller tvert imot. I tirsdagsutgaven av Bladet Vesterålen tok Oddbjørn Olsen et kraftig oppgjør med standarden på grusveien i Osvolldalen. Olsen mener veien er i så dårlig forfatning at kommunen bør skjemmes, og etterlyser sårt etterlengtet vedlikehold.

Olsen er ikke den eneste som er frustrert. I forrige uke måtte naboer i Lamarkveien fylle hullene i veien med grus som de selv hadde kjøpt inn – for å unngå at flere får bilene sine ødelagt. Naboene har vært i kontakt med kommunen, som skal ha oppgitt at det foreligger planer om å skrape veien. Men som naboene korrekt påpeker: Det er slett ingen varig løsning. Den er ikke god, og den varer ikke lenge.

Dessverre er ikke de nevnte eksemplene unike. Tilstanden er like begredelig flere andre steder i kommunen, der veiene skriker etter oppgradering. Dette bekrefter også Sortland kommune overfor Bladet Vesterålen. Det vises til at kommunen «prøver å prioritere de verste grusveiene som trenger vedlikehold», men dem er det som nevnt mange av.

Det er ingen hemmelighet at Sortland kommune har et enormt vedlikeholdsetterslep på de kommunale veiene. Den eneste tiden på året der veistellet på grusveiene er noenlunde bra, er når telen har satt inn og snøen har fylt hullene. Ellers er det jevnt over en sørgelig affære. En rekke asfalterte veier er også til å grine av.

Ei slik utvikling er ingen tjent med. De spede veiløftene vi har sett gjennom årene, har såvidt vært melis på kaka. Man skraper litt her, og lapper litt der, men gjør ikke noe med hovedproblemet. Derfor er også problemet tilbakevendende. Og med årene vokser frustrasjonen, forståelig nok.

På Ånstadblåheia er skisesongen over, men det kjøres fremdeles slalåm i Sortland. Skiene og alpinbakken er byttet ut – og erstattet med andre framkomstmidler på veier som står til stryk.

Sortland fortjener definitivt ikke medalje for innsatsen. Kommunen er heller ikke i nærheten av pallen. Innbyggerne fortjener bedre enn dette.