Full parkeringsplass: Sortland Storsenter i juli i fjor. Parkeringsplassen er full og kundene strømmer til. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

At Sortland er blitt mindre attraktivt som handelssted er langt fra overraskende

Sortland mangler spiriten. Sortland taper betydelig terreng som handelssted. Det er konklusjonen til Erlend Bullvåg og Indeks Nordland, etter en gjennomgang av trendene i arbeidsmarkedet, næringslivet, investeringer og befolkningsutvikling – da med spesielt søkelys på Vesterålen og Sortland.

Vesterålen har treigest jobbskaping av alle regionene i Nordland, og sysselsettinga i Sortland henger etter den i resten av regionen. Sortlands rolle som handelssted er blitt redusert, viser analysen.

Konklusjonene er langt fra overraskende. I lang tid har vi sett en vekst i handelsnæringa i nabokommuner, kanskje i særdeleshet Øksnes, og i naboregioner – særlig Harstad. Den samme utviklinga er i ei viss utstrekning uteblitt i Sortland.

Det er heller ikke vanskelig å peke på årsakene til denne utviklinga. Politikere og administrasjon i Sortland har vedtatt en byplan som allerede før den ble vedtatt, skapte reaksjoner i næringslivet. De pekte på at planene ikke åpnet nok opp for vekst.

De samme politikerne og den samme administrasjonen har skapt usikkerhet om rammevilkårene for videre vekst, ved å vedta tidsbegrenset parkering på Sortland, der kunder må betale for å stå parkert ut over ei viss tid.

Og de samme står bak stadige forslag og ønsker om å ruste opp Vesterålsgata ved bruk av bompenger som delfinansiering av prosjektet.

Du må være spesielt kreativ for å mene at disse tiltakene er med på å gjøre Sortland mer attraktivt som handelssted.

Samtidig ser vi i Sortland – og andre steder – ei handelsnæring der eierne sitter stadig lengre unna, og vurderer investeringer i vår region opp mot investeringer i Alta, Kirkenes, Tromsø, Narvik eller Bodø. Da gjelder det å legge til rette og å være attraktiv. Noe Sortland i blant prøver på, men ikke alltid lykkes med.

Men utviklinga er ikke entydig negativ. Nytt hotell er på plass, nytt kjøpesenter planlegges på bussterminal-eiendommen og det har vært investert både i Handelsparken og andre steder de siste årene. Likevel trenger vi spiriten til å ville vokse og ta opp kampen om kundene. Til det trenger næringa hjelp og støtte fra politikere som vil næringa godt – og som er villige til å bidra!