Parkering: Ei utfordring, ifølge enkelte. Foto: Inger Merete Elven

Sortland risikerer å feilparkere

Sortland kommune har på initiativ fra et ukjent antall næringsaktører igjen løftet fram spørsmålet om regulering av parkeringa i Sortland sentrum.

Initiativet er sjølsagt prisverdig. Men det interessante er om problembeskrivelsen og løsninga blir like bra.

I forrige runde var det ulike syn på hva problemet med parkeringa i byen egentlig er. Noen peker på langtidsparkerende som problemet, og at disse parkerer på attraktive parkeringsplasser sentralt i sentrum. Andre peker på ansatte som står på det som bør være parkeringsplasser til kundene i sentrum. Atter andre mener parkeringsslurv skaper trafikkfarlige situasjoner. Og til sist er det ytret som et problem at kunder bedriver for mye småkjøring mellom butikker og kjøpesentre, og dermed trenger ledige parkeringsplasser både her og der.

Vi har ikke tro på å innføre tidsbegrenset parkering i gateløp og på kommunale parkeringsplasser. Ei slik ordning vil kunne tvinge ansatte til å flytte bilene to-tre ganger per dag, for slik fortsatt å kunne oppta attraktive parkeringsplasser ment for kunder.

Viktigst av alt: Ansatte må finne egne og gode parkeringsplasser til bilen sin hver eneste dag.

Sortland kommunes gjennomgang av parkeringsforholdene i sentrum avdekket at det til enhver tid fins mange hundre ledige parkeringsplasser tilgjengelig for både kunder og ansatte. Det tilsier at parkeringskapasiteten totalt sett ikke er mangelvare, slik flere har vært inne på i debatten. Derimot er parkeringskapasiteten på de mest attraktive lokalitetene en mangel.

Vi frykter at dersom man beskriver problemet feil, risikerer man også ei real feilparkering, med sørgelig resultat for den viktige handelsnæringa.

Vi tror at gulrot vil fungere bedre enn pisk, når det kommer til å løse Sortlands parkeringsproblem. Og at styrking av parkeringskapasiteten, for eksempel gjennom parkeringshus på bankplassen, vil bidra i positiv retning. Finansiering bør skje i fellesskap mellom kommune og næringsliv. Og viktigst av alt: Ansatte må finne egne og gode parkeringsplasser til bilen sin hver eneste dag. Slik kan gateparkeringa fortsatt være fritt tilgjengelig, slik at kundene kan nyte Sortlands handel som i dag – uten å måtte følge med på klokka eller frykte kostbare gebyrer.