Jeg finner det egentlig både underholdende og morsomt med folk som påberoper seg monopol på oversikt og sannhet, prøver å avspore debatten, forsøker å kneble meningsytrere, og til slutt demonstrerer at de ikke forstår hva som diskuteres. Dessverre ser Fagforbundets (FF) leder ut til å falle under alle disse kategorier i sitt leserinnlegg på BLV av 16/4.

Les også: Sortland havn-saken – revy eller politisk virkelighet?

Så derfor noen klargjøringer og spørsmål - etter «teskjeprinsippet»;

Det er håndteringen (og saksbehandlingen) av havnesjefens oppsigelse som diskuteres. Og problematikken rundt habilitet i denne behandlingen.

Det er ikke usaklig å påpeke habilitetsproblemer, det må vi alle tåle – enten man er i kommunestyret, Fagforbundet eller andre organer der slikt fordres.

Det er håndteringen (og saksbehandlingen) av havnesjefens oppsigelse som diskuteres. Og problematikken rundt habilitet i denne behandlingen.

Det er ikke usaklig å påpeke habilitetsproblemer, det må vi alle tåle – enten man er i kommunestyret, Fagforbundet eller andre organer der slikt fordres.

Ingen har så langt jeg kan se, sagt noe negativt om hvordan HTV utfører sin jobb – heller ikke jeg. Utfordringen for HTV i denne saken, er habiliteten som kreves som både «eier» og tillitsvalgt. I mitt innlegg stiller jeg dette begrunnete spørsmålet, og med utgangspunkt i aktuelt lovverk (som det også er direkte henvist til) – jeg slenger ikke bare ut en påstand.

Ei heller kan jeg se fra noen, at de ansatte kritiseres for noe som helst. Hvor har du det fra, FF-leder?

I mitt innlegg, sier jeg at «posisjonen» i Sortland svekker vårt omdømme (ordfører og varaordfører spesielt). Når leder i FF i sitt innlegg antyder at jeg skulle mene andre grupper, så taler det for selv og i sitt lett komiske språk.

Les også Johnny Bakkens første innlegg: Sortland Havn–saken: revy eller politisk virkelighet?

Som politiker må man tåle kritikk. Det er en del av gamet, det vet alle som har vært der og/eller er der. Å «sutre» fordi noen stiller spørsmål og påpeker ting, eller fordi andre ser ting annerledes, fremstår i beste fall som meget spesielt.

  • Kritikken som FFs leder retter mot samfunnsengasjerte borgere i Sortland faller på sin egen urimelighet. Borgere har rett til å mene, uavhengig av hva FF måtte tro. «Jeg alene vite»-prinsippet må gjerne benyttes og påberopes i FF, verken jeg eller andre legger ned vår penn eller mister nattesøvnen av den grunn.
  • Når det gjelder mitt eget utsagn i saken på Facebook så har jeg ingen problem med å være åpen om det. I forbindelse med link til blv.no av 31.mars om at havnesjefen sa opp, uttalte jeg følgende (direkte); «Interessant... for Næss er jo også arbeidsgiver, i kraft av sitt verv som folkevalgt... Den hatten ser ut til å være glemt... hmmm...». Altså det samme som jeg begrunner i mitt første leserinnlegg på både VOL og BLV, og som jeg står ved.
  • FFs tafatte forsøk på «avsporing» av debatten har liten troverdighet, noe jeg også opplever å ha fått tilbakemeldinger på fra medlemmer i hennes eget forbund.

Jeg utfordrer FFs leder til å fortelle meg og andre engasjerte hvilke usakligheter hun ser i mitt innlegg (siden hun nevner meg spesielt), men det er kanskje for mye å vente?