Populært: Grønn-kortet fra Reno-Vest er populært. Foto: Trond K. Johansen

Sparer tid, penger og miljø

1. februar i år tok Reno-Vest i bruk det grønne Reno-Vest-kortet. Alle abonnentene i Vesterålen har fått kortet, som er utstedt på gårds- og bruksnummer. Kortet gir deg rett til å levere seks kubikkmeter med avfall gratis ved gjenvinningsstasjonene. Dette er avfall man tidligere måtte betale for å levere.

Seks kubikkmeter er mye avfall, og nok til at de fleste er sikret gratis avfallslevering hele året. Mange vesterålinger har benyttet seg av muligheten hittil i år, ifølge Ørjan Tøllefsen ved tømmestasjonen på Strengelvåg. I et intervju med Bladet Vesterålen denne uka fortalte Tøllefsen at det kommer mye mer avfall inn nå enn hva det gjorde før. Han peker på nettopp innføringa av Reno-Vest-kortet som årsaken.

Ordninga med gratis avfallslevering er positiv for innbyggerne i Vesterålen. Du kan nå kvitte deg med avfall som du tidligere har vært nødt til å betale kilopris for. Det er med andre ord penger spart.

Du sparer også tid. Har du med deg Reno-Vest-kortet, og skal levere avfall, veies ikke avfallet lengre. Når du kommer til gjenvinningsstasjonen blir du enig med de ansatte om hvor mange kubikkmeter du har med deg. Når du har levert avfallet, kan du kjøre rett ut av anlegget.

Ordninga er også positiv for miljøet. Treverk er for eksempel ganske tungt, og det måtte man betale for før. Med Reno-Vest-kortet kan du blant annet levere bordkle og annet treverk med maling gratis. Det bidrar forhåpentligvis til at færre tyr til søppelbål i fjæra. Ordninga bidrar trolig også til at det blir kastet mindre søppel ute i naturen.

Det er snart ett år siden Reno-Vest-kortet ble tatt i bruk. Erfaringa hittil er at det kommer mer søppel inn til gjenvinningsstasjonene, og at folk er fornøyde med ordninga. Den kan med andre ord betegnes som en suksess.

1. februar 2020 fylles nye seks kubikk avfallskvote på kortet. Derfor er det ingen grunn til å kaste kortet ved årsskiftet. Ta vare på det, og benytt deg av ordninga også neste år. Det er penger og tid spart, men også en miljømessig gevinst. Et lite kinderegg, med andre ord.