Dårligere tilbud: Fra 1. oktober blir flytilbudet på Stokmarknes lufthavn redusert til to Bodø-turer. Foto: Tor Johannes Jensen

Staten må på banen

Stokmarknes lufthavn Skagen har vært under sterkt press det siste halvåret, som konsekvens av raset i flytrafikk under koronavirus-pandemien.

Fra mai har staten kjøpt flyruter her for å opprettholde et minimum av tilbud for pasienter, næringsliv og befolkningen for øvrig. Fram til 17. august besto tilbudet på hverdager av fire rundturer til Bodø. Siden 17. august har det vært to Bodø-turer og to rundturer til Tromsø.

Men kort tid etter at Samferdselsdepartementet varslet at de ikke lengre vil subsidiere flytilbudet varslet Widerøe at rundturene Tromsø – Stokmarknes legges ned fra 1. oktober. Ifølge Widerøe er ruta ikke kommersielt lønnsom.

Hvis tilbudet blir som varslet fra oktober, blir det med andre ord bare to flygninger til Bodø om dagen, og ingen til Tromsø. Det er ikke godt nok, mener arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd.

Arbeidsutvalget vedtok nylig en uttalelse der det slås fast at endringene i flytilbudet vil få store konsekvenser for vår region. Det gjelder særlig pasienter som mottar behandling ved UNN i Tromsø, men også næringslivet. I uttalelsen ber derfor arbeidsutvalget Staten om å kjøpe flyruter på Skagen, så Stokmarknes lufthavn blir en del av FOT-rutenettet.

Arbeidsutvalget har også bedt om et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og helseminister Bent Høie (H) om saken. Hareide var raskt på banen med signaler om at han gjerne møter regionrådet for å snakke om Skagen. Overfor Bladet Vesterålen har statsråden uttrykt at han er bekymret for flytilbudet i distriktene, og at det er viktig for regjeringen å sikre et godt flytilbud over hele landet.

Hareides signaler gir håp om at regionrådet kan nå fram i regjeringsapparatet. Et møte med samferdselsministeren er en god start. Men dette må også bli mer enn et møte.

Situasjonen på Skagen er uholdbar. Samferdselsdepartementet må derfor handle. Nå. Å få Skagen inn i FOT-systemet er, dagens situasjon tatt i betraktning, viktigere enn noen gang.