Det har vært to alternativer for flyplass i Lofototen og Vesterålen. (Illustrasjonsfoto)

Stebarnet

Veier: Asfaltarbeid nær Langmoskogen i Bø. Foto: Åsa Elvik

Torsdag kom anbefalingen fra flere års arbeid med å utrede veiforbindelser og flyplasser i Lofoten og Vesterålen.

Avinor og Statens Vegvesen har stått igjen med to alternativer: Enten å bygge storflyplass på Skagen og tunnel under Hadselfjorden, eller å bygge storflyplass på Leknes med utbedring av veien mellom Svolvær og Leknes.

Konklusjonen ble det siste alternativet, en storflyplass på Leknes og nye milliarder som investeres på lofotveiene. Resultatet vil bli en storflyplass kun for Lofoten. Ett av argumentene er at vesterålingene uansett vil få kortere vei til Evenes enn tidligere. Den samme effekten får man selvsagt i Lofoten også, selv om Vest-Lofoten ville dra mindre fordel av det.

Man skal unne naboer og gode venner det beste. Likevel er det grunn til å etterlyse en balanse i satsingene.

Hålogalandsveien nærmer seg byggestart og vil bli til nytte og glede for både lofotinger og vesterålinger. Det er all grunn til å se fram til de positive virkningene. Med den på plass, har man alle muligheter til å se på et nytt skritt for en infrastruktur som kan bidra til sterkere regioner her.

Lofoten har allerede fått store utbedringer av E10 inn i planverket, som den første store investeringen i veier etter Hålogalandsveien. Nå anbefaler altså Vegvesenet å investere enda mer der.

Man skal unne naboer og gode venner det beste. Likevel er det grunn til å etterlyse en balanse i satsingene. Lofoten vant i sin tid kampen om Lofast og vil få viktige utbedringer mellom Fiskebøl og Å. Utbedringene er dem vel forunt. Men Vesterålen må se langt etter utbedring av den viktige strekningen mellom Gullesfjord og Sortland. Samtidig lar de to transportetatene være å anbefale en satsing som kunne kommet både Lofoten og Vesterålen til gode.

Rapporten som torsdag ble overlevert til Samferdselsdepartement har ikke engang beregnet verdiene av å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen, for bolyst, arbeidsmarked, reiseliv, fiskerier og andre.

Vesterålen har stor vekstkraft. Det er lett å se av store satsinger både innenfor fiskeri, oppdrett og reiseliv. Men det skjer snarere til tross for offentlig satsing på infrastruktur for regionen, enn det er oppmuntret av storsamfunnet. Det bør være grenser for hvor lenge Vesterålen skal akseptere å bli behandlet som et stebarn når planene legges for store samferdselsprosjekt.