Småbåthavn: Tanken for spillolje sto på kaia ved Liland og omland båthavn. Foto: Innsendt

Stivbeinte regler

Det har i mange år stått en tank på cirka 1.000 liter på kaia i småbåthavna til Liland og omland båthavn. Tanken har tilhørt Reno-Vest, og medlemmer av båtforeninga har vært svært fornøyde med at de på denne måten har hatt en mulighet til å kvitte seg med spillolje fra båtene sine på en trygg og god måte.

Reno-Vest har tømt tanken regelmessig. Alt har på denne måten fungert veldig bra, inntil i november i fjor. Da hentet Reno-Vest tanken, uten forvarsel, fordi ordninga ikke tilfredsstiller dagens krav for lagring av flytende farlig avfall. Det har Fylkesmannen konkludert med etter tilsyn.

Dermed er et returpunkt som har fungert godt, nå historie, til stor frustrasjon for aktørene i Liland og omland båthavn. Spillolja har vært lett å bli kvitt for båteierne, og den har vært lett å hente for Reno-Vest. Nå må båtforeninga selv sørge for lagring og frakt. Alternativt må båtforeninga etablere egen avfallsløsning. Det er ikke gratis.

Det er strenge regler for hvordan man skal drive et kommunalt mottak av farlig avfall. Det er også slik at ansvaret for avfallsmottak i ei havn ligger hos eierne og driverne. Men alle har interesse av at dette blir ivaretatt på best mulig måte. Derfor bør det være mulig å finne ei forsvarlig og god løsning, noe man har hatt i småbåthavna til Liland og omland båthavn fram til nå.

Frustrasjonen derfra er forståelig. Én ting er det at båteierne har hatt ei tilfredsstillende ordning, som har bidratt til ei betryggende avfallslevering, for alle parter. En annen ting er konsekvensen avviklinga av ordninga potensielt kan få for miljøet. Nå er det ikke lenger noen som har kontroll med hvor avfallet blir av. I verste fall havner det i naturen.

Her er rett og slett ei god ordning blitt stoppet av stivbeinte regler. Det tjener ingen på.