Idyll: Slik så det ut på Fjærvollsanden i Bø, søndag 21. juni. Mange nordmenn tilbringer sommerferien i Norge i år, selv om regjeringa åpner for reiser til mange europeiske land fra og med onsdag. Foto: Bjørnar Hansen

Stor forskjell på tillatelse og oppfordring

Fra onsdag endrer regjeringa reiserådene for land i Europa med tilfredsstillende smittenivå. Norske turister kan igjen reise uten karantene, og turister fra de aktuelle landene kan igjen komme inn i Norge.

Regjeringa åpner nå for reiser uten karantene til og fra alle land i EØS- og Schengen-området, med unntak av Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg. Det åpnes også opp for reiser til de tre sørligste regionene i Sverige – Kronoberg, Skåne og Blekinge.

Dette er gode nyheter for norsk økonomi generelt, og for reiselivsnæringa spesielt. Reiselivsnæringa er hardt rammet av reiserestriksjoner under koronakrisa, og de endrede reiserådene vil gi større inntekter til bedriftene. De vil i tillegg bidra til å få flere tilbake i jobb.

Tilbakemeldingene om at bransjen raskt har fått på plass gode hygiene- og avstandsregler er viktige. Nå som presset blir større, er det enda viktigere at disse håndheves strengt.

Like viktig, men kanskje ikke like enkelt, er det å se til at utenlandske turister følger de samme smittevernreglene som oss som bor her. Det er ingen tvil om at Norge vil være et attraktivt reisemål for mange utenlandske reisende, grunnet de lave smittetallene. Vi bor også i et land med god plass – og er jo fra før et svært populært reisemål. At nordmenn selv går foran som et et godt eksempel i tida framover, vil kunne ha stor verdi.

Når det gjelder mulighetene som nå åpner seg for å feriere i utlandet, er det forståelig at folk lar seg friste. Samtidig er det på sin plass å minne om at Utenriksdepartementet fremdeles fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige – til alle land. Det er en vesentlig forskjell mellom å tillate noe, og å oppfordre til noe.

Sykepleierforbundet frykter økt trykk hos legevaktene – både fra norske og utenlandske turister – i tida framover. Til TV2 sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen at hun er bekymret for at de nye karantenereglene vil føre til nye smitteutbrudd, både som følge av mer reising og at folk til en viss grad glemmer å følge smittevernrådene. Hun ber innstendig om at nordmenn ferierer i Norge i år, for å unngå ei ny koronabølge.

Det er opp til hver enkelt å avgjøre hvordan man forholder seg til de nye reiserådene, men alle bør gjøre grundige vurderinger, samt ta sine forholdsregler hvis de velger å reise ut av landet. Koronaviruset er fortsatt i vekst på globalt plan – og det er ikke gitt at vi i Norge har samme kontroll over pandemien når sommer blir til høst.