Gryteklart: Storprosjektet til en halv milliard kroner i Andenes havn er gryteklart, men realiseringa lar vente på seg. Nå er også ansvaret for finansieringa av fiskerihavnprosjektene i Nordland uavklart. Foto: Fredrik Sørensen

Store aktører som ønsker å etablere seg, begynner å miste trua på hele prosjektet

Før helga kunne Bladet Vesterålen fortelle at ordfører i Andøy, Knut Nordmo (Sp) har deltatt i et møte om fiskerihavna på Andenes. Ordføreren forteller at Andøy, Værøy og Røst kommuner står sammen om kravet til statlig finansiering av fiskerihavnprosjektene.

Nordmo forteller om et konstruktivt møte med Samferdselsdepartementet, der de tre kommunene ga klar beskjed om at det må statlig finansiering til for å få havneprosjektene i gang. For Andøys del er det også viktig at ikke finansieringa tar for lang tid, da store aktører som ønsker å etablere seg, begynner å miste trua på hele prosjektet.

Regjeringa har vedtatt at ansvaret for drift av fiskerihavnene skal overføres til fylkeskommunene, men i Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark nekter fylkeskommunene å overta ansvaret. Årsaken er ganske enkelt at de mener det ikke følger nok midler til å kunne ha ei forsvarlig drift av fiskerihavnene.

Fra regjeringshold har denne påstanden blitt ganske enkelt avfeid, med beskjed om at det er tilstrekkelig med penger med på lasset.

Fylkene som har valgt å motsette seg å overta ansvaret for fiskerihavnene, er de fylkene hvor fiskeriaktiviteten er aller størst, og som en følge av dette, er det mange fiskerihavner i hvert fylke.

En skulle tro at de på fylkeskommunalt nivå som har regnet på drifts- og investeringskostnadene knyttet til fiskerihavnene vet hva de snakker om, og at de kan regne.

Troverdigheten til representantene for staten er mindre.

De siste årene har kutt i overføringer til fylkene og kommunene ført til nedleggelser og nedskjæringer på alle fronter. Det være seg ikke lovpålagte oppgaver i kommunene, og skole- tannhelse- og samferdselstilbud på fylkeskommunalt nivå. For mange kommuner har ikke økninga vært større enn at pris- og lønnsveksten har spist den opp.

Når representantene fra regjeringa kommer til distriktene på besøk, brukes enhver anledning til å fremheve de store verdiene som fiskerinæringa står for. Da skulle en tro at nødvendig infrastruktur for å tjene den samme næringa var en selvfølge. Fiskerihavnene er mange, og behovet for oppgraderinger og vedlikehold er store, og det samme er etterslepet.

Når regjeringas lovprising av fiskerinæringa ikke blir fulgt opp med ressurser til å holde tilhørende infrastruktur i orden, blir lovnadene mest for tomme ord å regne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Ga klar beskjed om fiskerihavna
Les også
– Vi får ikke fiskerihavn uten statspenger