Styrket forsvar?

Av Bjørnar Sellevold, Andenes

Vi lever i en merkelig tid. Vi bruker milliarder av kroner på å lage forsvarsplaner, gjøre innkjøp av kampfly, overvåkningsfly, marinefartøy, tanks mm. Samt øke antall soldater med våpen.

Samtidig har Norge en Rustningskontrollavtale fra 2011 med 56 andre land, som gir landene gjensidig anledning til inspeksjon og evaluering hos hverandre.

Prinsipielt kan et land fra Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) komme på inspeksjon tre ganger i året.

Ifølge Forsvarets Forum var det tre russiske offiserer på inspeksjon på Bardufoss, Setermoen og Skjold i november. Her ble russerne gitt en omfattende brief.

Vi får tro at slik aktivitet sikrer tilliten og sikkerheten mellom Russland og Norge.

Man mener at slik åpenhet mellom naboer i nord, vil unngå misforståelser, og redusere risikoen for uheldige episoder.