Bussplass: Det er ikke tatt en avgjørelse om forlengelse av leie av bussterminalen på Sortland. Foto: Arkivbilde

Svaret bør være lett å finne, Bentzen

Ut fra signalene til fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, vil bussterminalen på Sortland enn så lenge bestå.

Det har lenge hersket usikkerhet rundt den store bussholdeplassen på Sortland, og venterommet som hører til.

Som et ledd i sparinga som fylkeskommunen ser seg nødt til å gjøre, er store lokaliteter for brukerne av kollektivtrafikken noe som legges på hoggstabben.

På ett tidspunkt var det forslag om å lage flere holdeplasser gjennom Sortland sentrum til erstatning for terminalen. Kanskje vel og bra for de som har vært på handling og har mye i handlenettene som skal bæres bort til bussterminalen.

Men det må være den eneste fordelen. Ellers vil ikke en armada av busser gjennom smale og sterkt trafikkerte gater være noen fordel.

Leiekontrakten som går ut nå, var på ti år, og fylkesråden sier at det ikke er aktuelt å gå inn på en ny tiårsavtale.

Bussterminalen på Sortland er konstruert for å være nettopp det, en bussterminal. Her er det god plass til seks busser oppstilt, og ved ekstraordinære behov, kan ytterligere busser parkere bak de første.

Venterommet er romslig og tilbyr en varm og trygg venteplass for unge såvel som gamle. En godt drevet kiosk sørger også for at reisende kan få seg en matbit før en lang bussreise.

Helhetlig planlegging av kollektivtilbudet i et regionsenter som Sortland er av stor betydning. Men plasseringa av bygninger langs vegene i Sortland sentrum, og avstanden mellom bygningene, kan allverdens planlegging lite gjøre med.

Verken Vesterålsgata, Strandgata, Havnegata eller Kjøpmannsgata er breie nok til at bussene kan stoppe og slippe av og på passasjerer uten at det vil forverre trafikkbildet. Bussterminalen ligger høvelig sentralt plassert, og der ikke bussene strekker til, kan drosjene bringe de som er dårlig til beins fra butikkene lengst unna, og fram til bussdøra.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Helhetlig kollektivplanlegging vil ikke endre på det faktum at bussterminalen er den beste løsninga for å samle kollektivtrafikken på Sortland. Her må fornuften seire over iveren til å spare.

Les også
Forlenger avtale: Bussterminalen består, enn så lenge