Fiskeriminister: Bjørnar Skjæran. Foto: Svein Arne Nilsen

Sviket etter valget

De fleste trodde at kysten endelig var klar for et test- og øvingssenter for oljevern og havsøppel på Fiskebøl. I fjor varslet Solberg-regjeringa at den var klar til å investere over 300 millioner kroner i et anlegg som skal rettes mot arktiske forhold. Før jul sluttet Stortinget seg til planene. Og hele tida har partiene som nå sitter med makta, signalisert at de ikke bare var med, men at de ville satse enda tyngre.

Helt til starten av april i år: Da snudde det Ap-styrte Nærings- og fiskeridepartementet, som nå sitter med ansvaret. De har gitt Kystverket ordre om å utrede nedskalering på Fiskebøl og flytting til Kystverkets eksisterende senter i Horten. Det spøker med andre ord for det som dagens regjeringspartier tidligere syntes var i minste laget.

Mens Aps stortingsrepresentant Karianne Bråthen mener det ikke er grunn til uro, er det ingen grunn til å avdramatisere etter at fiskeriminister Bjørnar Skjæran har vært på banen. Statsråden, som selv er fra Nordland, snakker nå bare om økonomisk ansvarlighet og å snu alle steiner. Enten er han for svak til å få gjennomslag internt i regjeringa, eller så forstår han ikke hva denne saka handler om. Hva som er verst, kan man lure på.

Enten er han for svak til å få gjennomslag internt i regjeringa, eller så forstår han ikke hva denne saka handler om.

Situasjonen peker i retning av et regelrett svik og et løftebrudd mot nordnorske velgere. Staten har jobbet i snart ti år med dette senteret, som skulle være viktig infrastruktur i Norges nordområdestrategi. Her er den mest sårbare naturen, her har Norge et særlig ansvar, her kommer skipstrafikken til å være betydelig og økende, og her i nord er siste stasjon før de store områdene der kval, isbjørn, sjøfugl og fisk glefser i seg marint søppel som fraktes med de store havstrømmene.

Det har vært gjentatt til det kjedsommelige at Fiskebøl har beliggenheten, havneforholdene, infrastrukturen og kompetansemiljøet som gjør et slikt senter naturlig å legge hit. Og selvsagt skal Nord-Norge ha et eierskap til nasjonale institusjoner som rettes mot nordområdene.

Det er vanskelig å forstå hvordan det er mulig å utvise så dårlig politisk handverk som ved å skape tvil om denne saka. Selvsagt må regjeringa opptre økonomisk forsvarlig og investere klokt. For troverdighetens skyld kunne Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering heller begynt med å snu alle steiner i Luftforsvarets utbygging på Evenes, som skulle koste 3,5 milliarder kroner, men som ifølge en ekstern rapport kan ende på mer enn det dobbelte.

Men det er kanskje for mye å vente. Da ser det mer lagelig ut for regjeringa å flytte et nasjonalt testsenter for miljøteknologi i nordområdene til Oslofjorden. Akkurat nå bør ordet «nordområdene» kjennes emment i munnen på regjeringspartienes politikere. Det var ikke dette velgerne hadde regnet med.