MS Hanøy innstiller alle avganger inntil videre.
MS Hanøy innstiller alle avganger inntil videre. Foto: Tor Johannes Jensen

Synspunkt | Båtkutt i Hadselfjordbassenget

De veiløse bygdene langs båtruta har ikke andre alternativer, skriver Innlandet lokalutvalg.

Innlandet Lokalutvalg (ILU) har tidligere uttalt seg om hurtigbåtruta i Hadselfjordbassenget.

Det å gjøre kutt i eksisterende rutetilbud er uheldig både med hensyn til møte med klimautfordringene, og til det å skape vekst i lokalsamfunnet på Innlandet. Det samme gjelder for de veiløse bygdene langs båtruta i bassenget vårt.

Båten blir brukt både av dagpendlere og skoleelever. Båten er også viktig mht distribusjon av post til de veiløse bygdene. For at vi skal kunne bo der vi bor, er og blir båtruta særdeles viktig. Fylkesvei 822 er nesten ikke kjørbar. De veiløse bygdene langs båtruta har ikke andre alternativer.

ILU tenker de minst sårbare rutene for lokalsamfunnet vårt er den siste turen fredag kveld, og den første turen søndag morgen. ILU vil likevel fraråde at reduksjonene blir gjennomført.

Liss-Berith Bakkeli,

leder ILU