Ørjan Robertsen.
Ørjan Robertsen.

Synspunkt | Det fremstår som et dolkestøt

Dersom Arbeiderpartiets medlemsmøte velger å gi varaordførervervet til Høyre, fremstår dette som et dolkestøt mot partiets egen ordførerkandidat og velgere, skriver Ørjan Robertsen.

Et valg er gjennomført og velgerne har avsagt sin dom i Hadsel-politikken. Velgerne, du og jeg, uavhengig av hvilken funksjon vi har i samfunnet, det være seg pensjonist, direktør, arbeidstaker, firmaeier etc. har gjennom vårt valgsystem like mye å si.

Vårt demokrati er tuftet på likhetsprinsippet og det må vi verne om. I denne sammenheng har våre politikere et særlig ansvar for å ta vare på vårt folkestyre ved å utøve det mandat velgerne har gitt det enkelte parti i valg på en klok måte.

Det er med stor undring jeg leser i media at noen parti etter valget velger å gi en del næringslivsaktører en eksklusiv rett til å påvirke politiske veivalg i Hadsel. En slik handlemåte er etter min mening med på å bygge opp under politikerforakt og i verste fall så tvil om vårt folkestyre. 

I nominasjonsprosessen i Arbeiderpartiet kunne vi lese i media at partiet satte mye inn på å overtale Åge Rusten til å bli Arbeiderpartiets ordførerkandidat. Det fremstår derfor som utrolig at noen, uvisst hvor de kommer fra, har slik jeg kan tolke det fra utsiden, «presset» Arbeiderpartiets ordførerkandidat til å gi fra seg varaordførertaburetten i «kampen» om posisjoner med Høyre.

Selv om Arbeiderpartiet gjorde et dårlig valg, gav Arbeiderpartiets velgere Åge Rusten tillit som ordførerkandidat ved å gi han nest flest personstemmer i Hadsel. Dersom Arbeiderpartiets medlemsmøte velger å gi varaordførervervet til Høyre, fremstår dette som et dolkestøt mot partiets egen ordførerkandidat og Arbeiderpartiets velgere, slik jeg ser det.

Med hilsen

Ørjan Robertsen