Randulf Nedrum.
Randulf Nedrum.

Synspunkt | Du skriver at du skjønner det godt, men det tror jeg faktisk ikke du gjør

En totalt unødvendig vanskelig situasjon: Tilsvar på synspunkt i Bladet Vesterålen fra regiondirektør i Utlendingsdirektoratet Veronica Mikkelborg.

Innlegget er et svar pådette innlegget fra UDIs regiondirektør Veronica Mikkelborg.

Er det virkelig så vanskelig å forstå?

At avviklingen av mottaket på Melbu har opprørt oss har du for så vidt rett i, men det er ikke bare fordi det er vedtatt at alle barn må flytte fra venner, skole og nærmiljø. Du skriver at du skjønner det godt, men det tror jeg faktisk ikke du gjør. For om du hadde det, så ville du aldri støtten prosessen vedtaket gjennomføres på. Hadde du forstått hvor opprivende og potensielt stort skadeomfang dette kan medføre ovenfor våre barn og deres familier ville du i aldri uttalt noe så provoserende og lite troverdig.

Måten UDI, pålagt av departementet eller ikke, gjennomfører denne avviklingen på er direkte farlig – og bør mulig granskes av en komité. Det er så lite sensitivt, kunnskapsløst og uforutsigbart at jeg har vanskelig for å tro at det er sant. At dette har foregått i skjul fra offentligheten før dere legger frem et ikke reversibelt vedtak med tidsfrister som nærmest gjør det umulig for oss å organisere oss og uttale oss - det er katastrofal politikk og udemokratisk. Dere, om ikke andre, bør være opptatt av demokrati. Oppi denne prosessen må noen ta vare på disse menneskene som får sin verden snudd på hodet atter en gang, og det er ikke dere i UDI står igjen med den oppgaven.

Jeg forlanger at UDI forlenger fristen for opphold på Bankplassen og i det minste gir flyktningene en skånsom, respektfull og forsvarlig prosess hvor dere tar ansvar å viser menneskelige hensyn.

Veronica Mikkelborg skriver på vegne av UDI at de har plikt til å være økonomisk forsvarlig. Betyr det at dere har rett til å opptre uforsvarlig mot mennesker i en allerede sårbar situasjon? UDI viser til krav om 85 prosent belegg for mottakene og argumenterer med at opprettholdelse skal være økonomisk forsvarlig. Vel, noen ting er vanskelig å dokumentere samfunnsøkonomisk, men at denne prosessen fremprovoserer potensielle traumatiske hendelser, eventuelt rusbruk og utvikling av psykiske lidelser for mange mennesker er ikke vanskelig å forestille seg. Hva vil det koste samfunnet? Hva er et liv verd? Betyr det noe for UDIs budsjett? Skjønner du det fortsatt godt?

En eventuell avvikling skulle vært gjort på en ryddig, åpen og respektfull måte ovenfor alle berørte parter. Slik jeg ser dette er det kunnskapsløst, diskriminerende, usolidarisk og prosessen må gjøres på nytt.

Det faktum at dere skal prøve å gjøre et godt forarbeid frem mot flytting holder ikke. Forarbeidet skulle vært gjort før et vedtak ble besluttet fremfor et ad hoc tiltak fra UDI. Dette holder ikke og det er kynisk, uetisk, og en direkte diskriminerende strategi fra Utlendingsdirektoratet og departementet.

Og du tar feil Veronica Mikkelborg, du tar så utrolig feil! Bankplassen er i en unik situasjon. Bankplassen har mulighet til å gi mennesker tro på et bedre liv, et håp om en trygg fremtid og kjærlighet fra en lokalbefolkning som bryr seg om dem!

Flyktinger er ikke bare ord, saksnummer eller regnestykker - de er mennesker. De er mine mennesker, mine venner, mitt liv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Randulf Nedrum,

bekymret borger i verdens rikeste land