Arnfinn Paus.
Arnfinn Paus.

Synspunkt | Idrettsanlegg og vedlikehold

Vi har en fri-idrettsklubb i Sortland vi burde være stolte av. Men kommunen har ikke gitt den gode rammevilkår, skriver artikkelforfatteren.

I en valgkamp kommer gjerne løfter om nytt raskt på banen, naturligvis, siden ordet nytt i seg selv har appell. Vedlikehold har neppe samme klang. Vi vil likevel påpeke hvor nødvendig godt vedlikehold er.

Fri-idrettsbanen er her et grelt eksempel på hvordan det kan gå. Park-avdelinga i kommunen har gjort hva de kan utfra de rammene som har vært tildelt. Det er rammene for vedlikehold som har vært mangelfulle og det er et politisk ansvar. I 25 år har disse rammene vært for dårlige og kritikken rammer både blå og rød side i Sortland-politikken. For en tid tilbake ble det gjort en jobb for å reparere skader og tilgroing av banedekket. Man la nytt dekke oppå det gamle. Men etter kort tid kommer tilvekst av lav og mose fra det gamle dekket opp gjennom det nye, og man er like langt. Banen blir sleip og glatt og vanskelig å bruke.

SV har derfor på programmet at dette i utgangspunktet flotte anlegget må renoveres fra grunnen av. Gammelt dekke må bort og løpebanene må legges på ny.

Vi har en fri-idrettsklubb i kommunen vi burde være stolte av. De driver godt barne- og ungdomsarbeid og de får fram unge utøvere på høyt nivå, også på høyt nasjonalt nivå i flere tilfeller – til inspirasjon for alle andre i klubben. Men kommunen har ikke gitt klubben gode rammevilkår. Et moderne fri-idrettsanlegg krever maskinell rens helst årlig, og minimum annen hvert år. I Nordland har man en slik rensemaskin for å betjene fri-idrettsanleggene og den må fraktes hit selv om det koster noen kroner. Det er altså ingen grunn til at kommunen må ha en egen maskin.

Vi tror en slik renovering av fri-idrettsanlegget er høyst realistisk med dugnad fra klubben selv, med nødvendig kommunal støtte og med bidrag fra lokalt næringsliv. Sortland kan bli en bastion for fri-idrett i Nord-Norge der man også kan ta mål av seg til å arrangere større mesterskap.

Vi håper alle andre partier vil være med oss i dette. Og hvem vet: i framtida kan en ny Warholm eller Ingebrigtsen like gjerne komme fra Vesterålen som fra Vestlandet!

Arnfinn Paus,

Sortland SV, kandidat nr 8