Unni Glad i Sortland Frivilligsentral. (Arkivfoto)
Unni Glad i Sortland Frivilligsentral. (Arkivfoto) Foto: Hilde Jørgensen

Synspunkt | Kommunebudsjettet i Sortland og kutt av tilskudd til Frivilligsentralen

Kommunaldirektøren i Sortland har lagt frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan for de 4 neste årene. Sortland Frivilligsentral er også berørt av dette og her er det foreslått til sammen 750.000 kroner i mindre offentlig tilskudd. Hvis forslaget blir gjennomført fører det til nedleggelse av sentralen som ble startet i 1991. Hvilke tiltak får dette konsekvenser for:

Lørdagskafeen på LMT, Tirsdagstreffet for hjemmeboende eldre, Dametreff på tvers av landegrenser,  Internasjonal Kafe, Internasjonal Julekafe med tilbud for barn, Småjobbsentralen, Utedager på Lamarktunet på sommeren, TV-aksjonen, aktivitetsvennene, bistand til lag og foreninger, fremtidige investeringer i nærmiljø-tiltak, planlagt språkkafe, turer, Te-dansen på Dagskift i Kulturfabrikken, ulike tiltak på Lamarktunet sykehjem, boccia i Frydenlundparken, lokaler for organisasjoner, 17.mai-kafe, Frivillighets-prisen, Lørdagsgrøt i kirka, datakurs for seniorer, Internasjonal Fest 1. mai, generasjonstiltak, deltagelse i nye tiltak for ungdom, rekruttering nye frivillige osv. Dette er lokale aktiviteter som engasjerer mange – både frivillige og brukere. Det er til sammen ca. 550 frivillige og flere tusen brukere som er med på ovennevnte aktiviteter – de fleste frivillige er faste og noen er med av og til.

Sortland Frivilligsentral utfører i overkant av 6,5 årsverk med frivillig arbeid pr. år som har en samfunnsverdi på kr 3,6 millioner og i tillegg kommer verdien av 1,3 stilling. Overskudd fra Lørdagskafeen som startet i 1994 går tilbake til beboerne på Lamarktunet hvor det blant annet er gitt til Grillhytta, Torvsjåen, drivhus, piano, prosjek-tor med lerret, andre tiltak i hagen, årlige julegaver til avdelingene m.m. – tilammen er det gitt om lag kr 500.000 siden oppstart. I tillegg har vi verdien av masse flott underholdning på lørdagene som har gitt mange gode opplevelser for beboerne – dette kan ikke måles i penger! I Frydenlundparken har vi investert i bocciabane med benker og blomsterkasser som ble tatt i bruk i år.

I forbindelse med at statstilskuddet skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2021 fikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt, Høyre, Miljø-partiet, Fremskrittspartiet, Venstre og KRF følgende spørsmål fra oss før valget i år: Vil deres parti gå inn for fortsatt tilskudd til Sortland Frivilligsentral med utgangspunkt i årets tilskudd?

Med unntak av Miljøpartiet svarte alle JA!

Unni Glad 

Daglig leder, Sortland Frivilligsentral