Næringsbygget er planlagt bygd ved det hvite feltet nord for rundkjøringen. Ved siden av tilrettelegger Statens vegvesen for blant annet busstopp.
Næringsbygget er planlagt bygd ved det hvite feltet nord for rundkjøringen. Ved siden av tilrettelegger Statens vegvesen for blant annet busstopp.

Synspunkt | Lofastkrysset – porten til Lofoten og Vesterålen

Det er svært viktig at det legges til rette for økt etablering slik at det dannes et allsidig næringsmiljø ved Lofastkrysset, skriver artikkelforfatteren.

Jeg vil på nytt holde fram Lofastkrysset som et av de største potensialene i Kvæfjord kommune for etablering av næringsliv og nye arbeidsplasser.

I dag er dette et av de største trafikknutepunktene i landsdelen, med gode bussforbindelser til flyplass og jernbane. Området ligger gunstig til i forhold til Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms for øvrig. I praksis fungerer det allerede som «Porten til Lofoten og Vesterålen», de største turistdestinasjonene i Norge.

De arealene som er regulert til næringsformål i dette området er langt på vei opptatt, uten at det er etablert nye arbeidsplasser. Vi ser at det er «liv laga» for drivstoffstasjon i området, at området brukes i stor utstrekning til camping (gratis), at det er blitt et forholdsvis stort trafikknutepunkt for buss og gods til/fra Vesterålen - Lofoten - flyplass - jernbane/Fauske og Narvik, at området brukes til hvileplass for den store trailertrafikken, og så videre.

Da Senterpartiet i 2005 foreslo at det skulle reguleres arealer til næringsetablering ved Lofastkrysset, omfattet dette et mye større områder enn det som ble vedtatt regulert. Senterpartiets forslag ble i kommunestyret begrenset. Det ble av flere representanter gitt uttrykk for at området måtte utvides ved eventuelt senere behov.

Behovet er nå synliggjort. Området er solgt med tanke på næringsutvikling. For neste periode: Det nye kommunale planverket må ta i betraktning de store muligheten i dette området. Det er svært viktig at det legges til rette for økt etablering slik at det dannes et allsidig næringsmiljø. Ved utbygging av Hålogalandsveien, vil det også skapes nye muligheter for boligbygging langs den gamle vegtraseen, blant annet i området Våtvoll – Langvassbukt.

Senterpartiet vil foreslå en stor utvidelse av næringsarealene i området. Partiet har også i sitt program uttrykt at det skal settes i gang studier som viser hva slags potensial dette området har i dag og når Hålogalandsveien blir ferdigstilt.

Kåre Bakken,

lokallagsleder og andrekandidat Kvæfjord Sp