Tove Mette Bjørkmo.
Tove Mette Bjørkmo.

Synspunkt | Merkelig utspill fra Høyre om lærlinger

Høyre må sjekke fakta før de går ut med tall om antall lærlinger i Sortland kommune. Jeg kan ikke skjønne hvor de har fått tallet fire fra. Fordi kommunen har tatt inn 10 nye lærlinger i 2019 som er fordelt kjøkken, barne- og ungdomsarbeider, helsefag, og IKT.

For å oppdatere Høyre og øvrige lesere, så har Sortland kommune totalt 26 lærlinger fordelt på de samme fagområdene. Tre av lærlingene skal ta fagprøve nå i høst. Vi har svært flinke fagledere i kommunen som gjør en kjempegod jobb for å følge opp lærlingene, og vi skal fortsatt være en god lærlingebedrift.

Det er en selvfølge at kommunen skal ta sin del av samfunnsoppdraget. Sortland Arbeiderparti mener at også Sortland kommune skal være en lærerplassgarantist.

Tove Mette Bjørkmo,

ordførerkandidat Sortland Arbeiderparti