Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Bjørnar Hansen

Synspunkt | Posten skal bort – nye angrep på distriktene

I april la regjeringen fram forslag til ny postlov. Forslaget betyr i praksis en stor forringelse av dette viktige tilbudet i distriktene ved at antall dager med postombæring skal kuttes ytterligere. Både kulturministeren og samferdselsministeren hevder at dette er det beste for hele Norge. Dette er argumenter vi har hørt før når det gjelder kutt i viktige tjenestetilbud i distriktene. Hvilken virkelighetsoppfatning har de egentlig om livet i distrikts-Norge?

Før var posttjenestene i hele landet en viktig samfunnsoppgave, hvor tilbudene skulle være uavhengig av hvor folk bor og hvor bedriftene ligger. Vi vet at det allerede er livskraftige bygder i Troms hvor folk må reise på timevis for å hente sin egen post. Kan virkelig noen ansvarlige politikere mene at dette fremmer bolyst og bosetting i distriktene? Dette kaller de modernisering – forstå det den som kan. Nå er det bare snakk om hvor stort Postens overskudd kan bli og ikke om den viktige samfunnsoppgaven Posten har. I tider med svak økonomi i landet vårt hadde denne viktige samfunnsoppgaven høy prioritet og det skulle være likhet mellom by og land.

Vi vil påstå at dette som nå skjer med posten vil få alvorlige konsekvenser på mange måter. For eksempel vil ikke papiravisene nå fram til abonnentene i distriktene på daglig basis. Ingen er tjent med å betale for en lokalavis og dagsavis som kommer frem dager etter utgivelsesdagen Dette er en forskjellsbehandling mellom by og land som er helt uakseptabel. Statsrådene henviser til at folk som ikke får papirutgaven kan lese avisen på nett. Her glemmer de at det fortsatt er en meget stor andel av befolkningen som benytter papirutgaven til avisene. De ser også helt bort fra at mange bygder fortsatt har dårlig eller ingen nettilgang. Er det tilfeldig at også dette er nedprioritert i distriktene?

Også for næringslivet i distriktene er forringelsen av posttjenestene svært ødeleggende. Med slike grep har ikke næringslivet mulighet til å konkurrere om oppdrag og om arbeidskraft.

Vi tar det som en selvfølge at opposisjonen på Stortinget forstår hva som her står på spill og gjør hva de kan for å presse regjeringspartiene til retrett i denne viktige saken.

Liz-Mari Vangsvik,

leder, Kvæfjord Ap

Sigrid M. Mathisen,

styremedlem