Trine Skei Grande gratulerer Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024.
Trine Skei Grande gratulerer Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024. Foto: Mona Lindseth

Synspunkt|Gratulerer Bodø, gratulerer Norge!

Gratulerer Bodø, gratulerer Norge!

La meg gjenta det viktigste først, slik jeg har gjort det i alle kanaler der jeg har hatt muligheten: Gratulerer Bodø med en kjempejobb! Det er en gledens dag når byen pekes ut som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Det skal hele Norge være stolte av!

Lederartikkelen i Bladet Vesterålen (27. september) utelater å påpeke det åpenbare: For Bodø å vinne mot en lang rekke med meget sterke kandidater er en stor bragd, som fortjener våre varmeste gratulasjoner. Og det er en seier for Norge som kulturnasjon. Men å fremstille det som at jeg skal ha opptrådt "splittende", det er en feillesing. Poenget mitt med å peke på prosjektet i Bodø som et løft for byen, landsdelen og hele landet er tvert om mot det motsatte, noe jeg håper man også ser i Vesterålen.

Å fremstille det som at jeg har avslått en søknad i fjor, uten en gang å ha sett søknaden, er en

gal fremstilling, men en ting har Bladet rett i: Vi har faktisk ikke hatt noen søknad inne til vurdering fra Bodø, selv om det har vært  tegnet et bilde av det. Det vi tok stilling til i 2018, var et underlag til en søknad som vi mente ikke var god nok på det tidspunktet. Jeg registrerer at mange har reagert på dette, og at mangelen på statlig garanti har opprørt mange. Men som kulturminister kan jeg ikke forskuttere penger før vi har en søknad på bordet.

Sammenligningen med Stavanger som var kulturhovedstad i 2008  og Bergen, som var kulturby i 2000, halter (litt) – tidligere var det nemlig statene som nominerte en by til denne statusen, mens det i dag er slik at det er byene som står for søknaden selv.

At Bodø har klart å overbevise EU om at de har det beste opplegget som kulturhovedstad, er imponerende. Det er gjort en god og grundig jobb av mange for å klare det. Nå regner vi i departementet med å få en konkret søknad om støtte på bordet, og denne gleder vi oss selvsagt til å vurdere.

Alle budsjetter må henge sammen, og 100 millioner til en europeisk kulturhovedstad må nødvendigvis bety 100 millioner mindre til noe annet på statsbudsjettet. Og som kulturminister ønsker jeg selvfølgelig mer penger til kultur på budsjettene, det er min jobb i regjering. 

Vi ser fram til å motta en søknad fra Bodø, og vi skal behandle søknaden grundig, slik vi gjør med alle saker. Jeg er sikker på at kommunen er innforstått med dette, og er med oss i å lage en god prosess. Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024 har god støtte i regionen, og jeg ser fram til å jobbe sammen for at dette også skal bli et løft for Norge.

Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024 blir et løft for Bodø, et løft for Nord-Norge og et løft for hele Norge. Gratulerer med seieren!