Vil kjøpe: Jørun Drevland, Harry Martin Pedersen og Grete Ellingsen har startet ei interessegruppe som skal kjøpe Kunstnerhuset. Foto: Sverre Idar Lakså

Tar ansvar sjøl, der kommunen svikter

I forrige uke vedtok kommunestyret i Sortland at Kunstnerhuset skal selges. Det er en anerkjennelse av at kommunalt eierskap har mislyktes, både i å skape økonomi i huset, og i å ta vare på de bygningsmessige og historiske verdier.

Helt siden Kulturfabrikken ble vedtatt bygget, har det vært ei forutsetning at kommunale bygg skulle selges. Og Kunstnerhuset har vært blant byggene kommuneadministrasjonen har ønsket å bli kvitt – til motstand fra flere hold.

I Sortland er det mange bygninger som har historisk verdi. Mange av disse er blitt tatt vare på av private og bedrifter. Det er ikke bare enkelt å gjøre seg nytte av et gammelt hus, spesielt dersom bygget skal benyttes til næringsformål. Krav til rømningsveier, brannvern og takhøyde er kjente utfordringer for de som driver med renovering og gjenbruk av gamle bygg. Likevel finnes det mange eksempler på at eldre bygninger er blitt renovert og brukes.

Det krever mye – men bør være mulig også i Sortland, skjønt byen ikke er kjennetegnet ved en så sterk dugnadsånd som enkelte andre steder i regionen.

Utfordringene med vedlikehold av Kunstnerhuset er et vektig argument – både for kommunen og i husets regnskap. Men dagens reportasje fra Melbu viser at det med stor dugnadsinnsats og klare mål er mulig å ta vare på eldre trehusbebyggelse – og å få økonomi i slik drift. Det krever mye – men bør være mulig også i Sortland, skjønt byen ikke er kjennetegnet ved en så sterk dugnadsånd som enkelte andre steder i regionen.

Kunstnerhusets historiske verdi er uomtvistet. Men det er ikke ensbetydende med at kommunen bør eller skal ha alt ansvaret. Likevel kan ikke kommunen fraskrive seg alt ansvar heller, og bør legge til rette for at de som ønsker å ta vare på historia, får hjelp på vegen, både økonomisk og ellers.

På Sortland har ildsjeler som ønsker at Kunstnerhuset fortsatt skal være en berikelse for Sortland, tatt ansvar og gått sammen i ei interessegruppe. De ønsker å samle kreative krefter og kapital slik at de får overtatt bygget.

Støttespillerne til huset er mange, og dersom alle støtter opp om den nye stiftelsen, med både dugnadsånd og penger, går Kunstnerhuset ei lys framtid i møte. Kanskje til og med bedre enn om kommunen hadde fortsatt som eier.