Snart slutt: I juni neste år er det slutt for Orion-flyene på Andøya. Foto: Tor Johannes Jensen

Ting tar tid – også for dem det hastet mest for

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) hadde lite nytt å komme med da han besøkte Andøya flystasjon mandag 16. mai. Personellet som har ventet i snart seks år på avklaringer lever fremdeles i uvisshet, og mange vet i dag like lite om hva framtida bringer som de gjorde den mørke novemberdagen i 2016.

Tillitsvalgte var i møtet med Gram tydelige på at de første avklaringene må komme før sommerferien i år. Den nærmer seg nå med stormskritt. At Gram kommer i mål med dette, er det derfor få som våger å håpe på.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har i et skriftlig spørsmål etterlyst avklaringer fra statsråden. Moxnes mener det er avgjørende å få klarhet i hva framtida bringer for Andøya flystasjon, av hensyn til personellet som er igjen, for de som er bosatt i nærområdet, og for å stoppe videre tap av kompetanse.

Da Gram besøkte Andøya for to uker siden, var beskjeden at han ikke har noen konkret dato til de ansatte. I svaret til Moxnes gjentar Gram at ambisjonen er ei rask avklaring, og at dette er et arbeid som har høy prioritet.

Det er selvfølgelig bra at regjeringa er tydelig på at det haster, for det gjør det virkelig. Og det er ikke kun driften av Andøya lufthavn det haster for. Det videre ambisjonsnivået for militær virksomhet på Andøya må også landes raskt.

Det er forunderlig at ei regjering bestående av Ap og Sp – der Sp har forsvarsministeren – kan tillate seg å bruke så lang tid på å avgjøre dette. I svaret til Moxnes skriver Gram at Andøya-saken har høy prioritet «frem mot sommeren og høsten 2022». Sjansen synes dermed stor for at floka er uløst også når Stortinget samles etter ferien. Det er både synd og unødvendig.

Er det fornuftig og hensiktsmessig å gi Avinor ansvaret for flyplassdriften på et område som i framtida både skal være hovedbase for alliert mottak og en stor arbeidsplass for E-tjenesten?

Gir det mening å ta dette ansvaret vekk fra Forsvaret, når det Sp-styrte Forsvarsdepartementet har vært så tydelig på at Andøya flystasjon får en «viktig militær rolle» i framtida? Statssekretær Bent-Joacim Bentzen bekreftet dette overfor Bladet Vesterålen senest i midten av april. En skulle tro at ei så tydelig avklaring også gir klare føringer for flyplassdriften.

Da dagens langtidsplan for Forsvaret (LTP) ble vedtatt 1. desember 2020, var Aps krav at den daværende Høyre-regjeringa måtte avklare framtidig bruk av Andøya flystasjon innen 1. februar 2021. 16 måneder etter at denne «fristen» utløp, og med Ap som største regjeringsparti, haster det tilsynelatende ikke like mye. Forunderlig, også det.