Kampfly: Joint Strike Fighter F35. Illustrasjonsbilde. Foto: JSF

Trosset alle faresignaler

Av: oberstløytnant (P) Steinar Almelid

Det er valgtider, og Evenes-prosjektet seiler opp som høyaktuelt, der to av tre sannsynlige regjeringspartier vil snu. Et partipolitisk utspill av forsvarspolitisk talsmann for Høyre, 6. aug, krevde et faglig svar. I min kronikk 10. august «Feilvurdering i milliardklassen» (Dagbladet nett) sier jeg at beslutningsgrunnlaget fra 2016 neppe står på solid grunn. Hva egner Evenes seg så til, av militær og sivil aktivitet? Det svaret, forankret i flyoperativ kompetanse, har største betydning for flysikkerheten, forsvarsevnen og miljøet. Og tross alvorlig store feil, kan dette ennå ros i havn.

Vi nordmenn er ofte raskt ute med å se ned på folk lenger sør på planeten, når de gjør pengekorrupsjon. Men er vi så mye bedre selv? Prosjektet på Evenes er preget av ukunnskap og tilnærmet holdningskorrupsjon, slik det nå viser seg gjennom de stadig nye problemene.

Ryddejobben står i sannhet klar for Norges neste regjering.

Valget av Evenes som enebase for samtlige fem P-8 overvåkningsfly og en håndfull F-35 kampfly, står på sviktende grunnlag. Avinor sier nå at 500 sivile parkeringsplasser har altfor mye støy når F-35 tar av. Derfor er det også innført 15 min varsling for slik avganger, noe som bekrefter at stedet ikke er militært egnet. Norske kampfly kan faktisk være på 2 min Nato-beredskap. Ytterligere kan P-8 måtte redusere operativ rekkevidde, for å være trygg med tap av én motor under avgang. For F-35 er det islagte bakker fra shelterne ned til rullebanen, som også skulle gitt et nei. Uten en løsning for armering av begge fly, hva er så hensikten?

Militær egnethet for Evenes er som strategisk base for etterforsyning av Hæren og det sivile, med mottak av besøkende transportfly. Hvordan kunne noen finne på å huse bevæpnede fly?

Oppdraget med å evaluere basevalget mellom Andøya og Evenes, ble gitt til toppselskapet PwC Norway. Flyoperativt og strategisk sett, er det ikke mye kunnskap eller innsikt å finne i rapportens konklusjoner. Dette ble likevel presentert for Stortinget gjennom Stortingsmelding 151S (2015/2016), og valgte Evenes som enebase fremfor Andøya.

I denne prosessen synes inntil 4,3 milliarder tatt rett ut av luften, og dette har regjeringen presentert Stortinget med den aller største overbevisning. Tragisk, sier jeg. Kampfiksing, spør SAS-kaptein Per Gunnar Stensvaag:

«Om Andenes IL ikke figurerer helt på øverste nivå i fotball, kan Andøya skilte med en flystasjon i den absolutte verdensklasse. Overført til fotballspråket kan man trygt si at 10-0 mot erkerivalen Evenes slett ikke ville være et oppsiktsvekkende resultat, ikke fordi Evenes er spesielt dårlig, men fordi Andøya er så fenomenalt god.» Han skrev så videre om utfordringene på Evenes, som ikke er få selv med helt sivile øyne.

Erik Reed Mohn fløy F-104 ut fra Bodø før han gjorde noen tiår som SAS-flyger. Han rapporterer: «Det er med stigende undring og frustrasjon jeg ser hvordan mitt eget parti, Høyre, har behandlet denne saken i regjering. Flyttingen av overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes vil påføre Luftforsvaret enorm operativ skade, kanskje uopprettelig. Når man stiller spørsmål om dette i Høyre blir man frest til, det er åpenbart at våre ledere ikke skal ha noen intern diskusjon. De flyoperative i Luftforsvaret synes å ha fått munnkurv og selv de pensjonerte lederne som involverer seg er høflige, korrekte og blir ikke hørt. Heldigvis er det stadig flere saklige innvendinger mot det som er i ferd med å skje og det er ikke for sent å snu. Det vil koste men det lønner seg. Mitt håp er at fler og fler ser tragedien som utfolder seg og hever sin røst.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Uten en løsning for å armere P-8 og F-35 på Evenes, er Evenes direkte diskvalifisert. Kravene til sikkerhetsavstand og derfor folks liv, det kan man ikke tukle med. Er det noen som ønsker seg at noe av dette skal skje:

• Et missil eksploderer i passasjerhallen: Påkrevd sikkerhetsavstand for armering av flyene er ikke lett å finne på Evenes. Flyarmering tett på folk flest er ikke klokt.

• En tomilliarders P-8 går i fjellveggen, med besetning på ti: Med fulle tanker på avgang Evenes, tåler ikke flyet motorstopp «til feil tid». Det er dumt, spesielt når en helt trygg base finnes noen steinkast unna. Alternativet kan bli å ta av med minimum drivstoff, fly til Andøya og fylle helt opp, for så å nå operasjonsområdet en time forsinket. Med etterretning for å være der en time før, kan det bli forskjellen på scoop og bomtur.

• Fraktfly sklir av banen under landing – inn i P-8 hangaren: Slikt kan skje og har skjedd, og når man ser på P-8 hangarens plassering i forhold til rullebanen er en slik ulykke en absolutt mulighet. Fagorganet ICAO sier at 23 prosent av sivile ulykker er fly som sklir av banen.

• Ødelagt Ramsar-område: Operativt nødvendige utslipp av militær avisningsvæske Urea kan gjøre det. Denne typen må brukes for våre gråmalte fly, med sine mange inspeksjonsluker under buken som saltholdige alternativ kan trekke inn i og dermed ødelegge både elektronikk og hele milliardflyets levetid. For naturen sin del kan Urea slippes ut i havet på Andøya, men absolutt ikke i stillestående ferskvann på våtmarksområdet Evenes.

Kronspørsmålet i en granskning av beslutningsgrunnlaget, blir hva som skjedde mellom FD og PwC Norway. Var selskapet så kompetanseløst på basevalg som rapporten tyder på, eller skrev de med påholden penn? Det regjeringen har presentert overfor Stortinget står uansett til stryk.

Norges neste regjering har nå en gylden mulighet til å snu i tide. I den prosessen vil Arbeiderpartiet med Anniken Huitfeldt , leder for Utenriks- og Forsvarskomitéen på Stortinget, og partileder Jonas Gahr Støre bli helt sentrale.

Hva med kontraktene på Evenes flystasjon? Ja, hvorfor har FD latt investeringene på Evenes gå så langt tross alle faresignalene? Ved rask handling kan dette likevel komme i mål. Den planlagte hangaren for P-8 kan settes opp på Andøya i stedet, sammen med de to midlertidige plasthangarene. Der er det også to eksisterende hangarer som med mindre modifikasjoner kan huse P-8. Og her er det rikelig med flate områder for at F-35 kan bevege seg trygt hele året, fremfor nedover isdekte bakker på Evenes. Et slikt valg er også i tråd med FD sin egen vurdering, at for noen kampfly basert i Nord-Norge er Andøya flystasjon aller best, deretter Bodø – før Evenes på jumboplass. På Andøya kan støyende F-35 operere lengre unna befolkning og sivil flyterminal, og enda mer slik når rullebanene utvides i sør.

Lakseflyene på Evenes trenger en platting for 14-15 fly, og en slik er nå etablert på militær side. Øremerket militære transportfly når det trengs, har den ledig kapasitet til daglig. Uten en svær P-8 hangar, vil turbulensen over rullebanen ikke være verre enn i dag. Det gjør at laksefly, passasjerfly og besøkende militærfly kan operere vesentlig tryggere enn om skarpe krigsfly skal baseres der i tillegg.

Evenes kan helt naturlig fortsette som Harstad/Narvik Lufthavn, primært, samtidig som luftmilitær mottakskapasitet ivaretas for hæren, store øvelser og reelle krisesituasjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Først publisert som kronikk i Dagbladet, 2. sept. 2021