Tunnel: Illustrasjonsfoto.

Tunnelen må ta plass i køen

Et samlet Vesterålen regionråd peker på en tunnel under Hadselfjorden som et naturlig samferdselsprosjekt å jobbe for i framtida. Hensikten er å binde Vesterålen og Lofoten sammen til en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Det kan gi særlig store virkninger for Vågan, Hadsel og Sortland, som vil kunne ligge innenfor en strekning på en drøy times kjøretid. Samtidig vil avstandene kortes betydelig inn også for folk og næringsliv i kommuner utenfor denne aksen. Det kan for eksempel ha stor betydning for effektiv transport av fisk mellom de viktigste fiskerihavnene og industristedene i regionene.

Det er klart at det må være en ønsket utvikling å binde de to regionene tettere sammen. Det felles forslaget fra Avinor og Vegvesenet om en storflyplass på Leknes og kun utbedring av veiforbindelsene internt i Lofoten, blir til sammenligning å komme færre mennesker og bare én region til gode. Det vil ikke være riktig bruk av samfunnets ressurser.

Det vil være naturlig at Vesterålen setter tyngde inn på å få naboregionene med på at Hadselfjordtunnelen skal være det neste store samferdselsprosjektet etter dem.

Torsdag kom også Statens vegvesen med sin anbefaling i spørsmålet om konsept for kryssing av Hadselfjorden. Anbefalingen går ut på å vente med videre planlegging av tunnel til Hålogalandsveien og E10 i Lofoten har fått vedtak om igangsetting.

Det er ikke noe å si på den anbefalingen. For alle parter er det selvsagt at Hålogalandsveien står først i køen, og nå skjer vedtaket om oppstart etter alt å dømme i løpet av kort tid. Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten har også lenge vært enige om at E10 mellom Fiskebøl og Å er neste store prosjekt i køen. Den enigheten kan man ikke bryte nå, og prosjektet er også kommet lengre.

Det vil være naturlig at Vesterålen setter tyngde inn på å få naboregionene med på at Hadselfjordtunnelen skal være det neste store samferdselsprosjektet etter dem. Det er både rett og rimelig, når man også ser at Ofoten har fått Hålogalandsbrua på plass, og at veipakke Harstad er under bygging.

Tunnelen vil kunne bety svært mye for videre utvikling både i Vesterålen og Lofoten.

Det vil være Nordland fylkeskommune som må vurdere videre planlegging av Hadselfjordtunnelen, siden forbindelsen over Hadselfjorden er fylkeskommunal. Det er viktig å arbeide for å få forståelse hos fylkestinget for de store positive virkningene som kan ligge i å få en fergefri forbindelse og tett forbindelse mellom to livskraftige regioner med mange fellestrekk.

Samtidig er prosjektet så stort at man må forutsette at staten blir med på laget, selv om kostnadene har vist seg å være langt lavere enn tidligere forutsatt. Tre milliarder kroner er store penger, selv om de positive virkningene over tid kan være formidable.