Morris-saken: Arnhild Duås. Foto: Sverre Idar Lakså

Unge mennesker på sykehjem

Av: Arnhild Duås, Sortland Høyre

Interpellasjon til kommunestyret i Sortland.

I desember 2021 sendte NRK Nordland en reportasje fra Sortland, om en ung mann som mot pårørendes vilje har bodd 9 måneder på sykehjem. Vi skjønner at saken har mange nyanser, men en slik sak berører uansett sterkt. Praksisen med at unge mennesker blir plassert på institusjoner for eldre, er blitt vanlig i flere kommuner, og de nyeste tallene fra Helsedirektoratet viser at det er om lag 90 personer i alderen 18–49 år som bor på sykehjem i Norge.

I 2018 vedtok Stortinget enstemmig at barn ikke skal bosettes på sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste. I 2020 bestemte Stortinget at heller ikke unge voksne mellom 18 – 49 år skal bo på sykehjem mot sin vilje. 16. februar 2021 ba Stortinget regjeringen fremme forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven slik at pasienter/brukere ikke kan bosettes i sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste, samt at pasienter mellom 18-49 år ikke bosettes i strid med eget eller vergens ønske. Fra departementet opplyses det at man er i gang med å utarbeide et høringsnotat i saken som vil bli sendt på høring om kort tid.

Sortland Høyre ser positivt på at det snart vil bli sendt ut et høringsnotat i forbindelse med arbeidet, men innser at ei lovendring vil ta tid. I mellomtiden er det viktig å ha på plass gode rutiner og gode planverk for å sikre at pasienter i vår kommune ikke ufrivillig må bo månedsvis i sykehjem.

Sortland Høyre fremmer derfor følgende forslag til vedtak:

1. Kommunedirektøren bes orientere kommunestyret om hvilke rutiner man i dag har for ivaretakelse av barn, og voksne mellom 18 – 49 år som får et plutselig behov for omfattende og døgnkontinuerlig pleie.

2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren i orienteringen redegjør for funksjonene som Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter har som korttidsavdeling for disse pasientgruppene.