Dårlig: Slik ser deler av fylkesveien mellom Sortland og Risøyhamn ut i dag. Foto: Innsendt

Utsettelsen er uakseptabel. Dette er ikke tiden for å gå stille i dørene

I dag er det folkemøte på Medby i Andøy. Det er aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn som arrangerer møtet.

To fylkesråder har meldt sin ankomst. Både Monika Sande (Sp) som er fylkesråd for transport og infrastruktur, og Svein Eggesvik (Sp) som er fylkesråd for økonomi, kommer.

Det er 12 år siden aksjonsgruppa så dagens lys. Innsatsen som frivillige har lagt ned hittil har vært beundringsverdig.

Likevel er utgangspunktet for folkemøtet dystert. I mars ble nemlig den regionale transportplanen (RTP) for Nordland lagt ut til høring. I planen er arbeidet på fylkesvei 82 mellom Sortland og Risøyhamn skjøvet ut i tid. Det er ikke avsatt midler før i 2028.

Prosjektet er delt opp i seks parseller. Hittil er kun en av disse – mellom Holmen og Maurnes – utbedret. Det gjenstår med andre ord fem, og behovet for opprusting er stort.

Hensikten med ei offentlig høring, er å engasjere folk, og lytte til innspillene som kommer, slik at planen som skal vedtas forankres best mulig. Enn så lenge er den regionale transportplanen kun et forslag. Endelig vedtak gjøres først i juni.

Parsellen som allerede er rustet opp, er blitt kjempebra. Samtidig gjenstår fryktelig mye. Det positive er at strekninga er ferdigregulert, men reguleringsplaner er ferskvare, og utdateres fort dersom det går lang tid mellom planvedtak og bygging. En utsettelse som medfører at planarbeidet må gjøres på nytt, vil være et politisk mageplask.

Det pågår nå ei enorm industriutbygging i Holmen, der det blant annet er vedtatt bygging av et nytt lakseslakteri. Det vil alene øke transporten på strekninga.

Samtidig skjer det enormt mye i Andøy, i dag og i årene framover. Andfjord Salmon, Andøya Space og LNS er blant aktørene som satser tungt. I tillegg står Andenes havn overfor ei storstilt utbygging. Transporten til og fra Andøy, som allerede er svært omfattende, vil ventelig øke betydelig i omfang.

Samtidig blir veien til og fra Sortland dårligere og dårligere. Forfallet har akselerert de seneste årene. Det kan potensielt være til hinder for veksten man nå ser for seg i området. Vi må heller ikke glemme at dette også er skoleveien for mange unger – og at det er veien til lokalsykehuset for et betydelig antall av regionens innbyggere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Politikerne på fylkestinget har et særskilt ansvar når det gjelder fylkesvei 82 – men våre folkevalgte i Vesterålen spiller også en nøkkelrolle for å sikre at veien blir utbedret.

Nøkternt sagt: Dette er ikke tiden for å gå stille i dørene.