Valgflesk på skinner

Nord-Norgesbanen: Tirsdagens vedtak i Stortinget bærer preg av valgflesk.

Tirsdag ettermiddag vedtok Stortinget å sette i gang arbeidet med Nord-Norgebanen, utbygging av jernbane mellom Fauske og Tromsø. Det skjedde etter at Arbeiderpartiet sluttet seg til et forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet. Alle partier er positive til å utrede Nord-Norgebanen, men marsjordren om å sette i gang arbeidet, kommer fra opposisjonen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener vedtaket er urealistisk og at det bare vil skape falske forventninger, fordi det ikke ligger penger inne til byggingen i noen planer. Jernbanedirektoratet har beregnet at ei utbygging kan koste over hundre milliarder kroner.

I forslaget til Nasjonal transportplan ligger det allerede inne videre utredning, både av delstrekninger og av konsept for eventuell utbygging. Det skal være ferdig i 2023, og etter det skal mulige konseptvalg både kvalitetssikres og høres. Det kan være grunn til å spørre hva det nye vedtaket egentlig tilfører saka.

Jernbane videre fra Fauske er en gammel kampsak, og den har mange sider. Det handler både om miljøvennlig transport av gods og mennesker – og om hva som er miljøvennlig. Det handler om strategiske beslutninger om å binde landet sammen, og om å legge til rette for sammenknytting med ei framtidig båtrute gjennom Nordøstpassasjen.

Det er ingen grunn til ta for gitt at Tromsø taler landsdelens sak.

Samtidig må man også spørre om hva både landet og landsdelen virkelig trenger, og hvor man får mest samferdsel for pengene. Her er det ulike syn i ulike deler av Nord-Norge, og det er ingen grunn til ta for gitt at Tromsø taler landsdelens sak. Blant annet må en ny jernbanestrekning komme kysten av Nord-Norge til gode. Avstanden fra de tunge fiskeridistriktene i Vesterålen og Lofoten inn til et jernbaneknutepunkt må være kort nok til at fiske-eksport denne veien kan bli foretrukket framfor dagens alternativer.

Det mangler ellers ikke behov nord for Trondheim. På lista her i distriktet står både Hålogalandsveien med forgreiningen fram til Sortland, Hadselfjordtunnelen, fylkesveier som skriker etter opprusting, rassikring, forlengelse av rullebanen som kan sikre framtidig tilbud på Stokmarknes lufthavn og viktige fiskerihavner som Andenes. De er alle betydelig billigere. Eksempelvis vil ei sammenbinding av Lofoten og Vesterålen under Hadselfjorden beløpe seg til snaut tre prosent av investeringa i et jernbaneprosjekt som dette. Det trenger ikke være noen ulempe hvis en diskusjon om Nord-Norgebanen kan bidra til oppmerksomhet om slike muligheter og behov.

Norge har et jernbanenett som ellers i landet ikke holder mål. Selv der passasjergrunnlaget er best, klarer man ikke å drive forutsigbart og pålitelig. Det er ikke et spesielt godt utgangspunkt for å kaste seg på landets største jernbaneprosjekt. Derimot bærer vedtaket fra tirsdag preg av valgflesk.

Stortinget skal vedta veien videre for landet, ikke drive jippo-politikk.