Vi blir færre: Store deler av næringslivet i nord går godt. Samtidig er befolkningsutviklingen alvorlig. Å holde på ungdommen er avgjørende for framtidig vekst. Foto: Fredrik Sørensen

Vår største utfordring

Indeks Nordland presenterte dystre tall om befolkningsutviklingen i fylket tirsdag. Befolkningen sank i fjor med 839 personer. Ikke siden 1997 har nedgangen vært større.

Rapporten viser også at innbyggerne i Nord-Norge tjener dårligere enn landsgjennomsnittet, selv for samme type jobber. Ifølge tallene er en gjennomsnittlig månedslønn 9,4 prosent lavere i Nordland enn for landsgjennomsnittet. Tendensen viser også at man i Nordland scorer dårligere enn resten av landet på økonomisk bærekraft – det vil si samfunnets evne til å opprettholde produksjonen per innbygger på lang sikt.

Det er imidlertid ikke bare negative konklusjoner å trekke fra rapporten. Det understrekes at næringslivet i nord går svært godt, stikk i strid med befolkningsutviklingen, som synes å være vår største utfordring i 2020. Spørsmålet er hvordan vi best møter denne utfordringa.

For enten vi liker det eller ei: Vi kommer ikke unna at politikken er og blir førende for samfunnsutviklinga.

Det er egentlig et paradoks at næringslivet i nord går så det suser, samtidig som vi tappes for folk. Men det er ståa per i dag. Mediefolk, samfunnsvitere, politikere og engasjerte innbyggere har over tid gitt analyser av tingenes tilstand, og mange peker på at vi må slutte å sutre, og at vi trenger ei ny fortelling om oss selv. At vi må snakke opp landsdelen, ikke ned. Budskapet er enkelt å stille seg bak, men det må ikke reduseres til å være en form for indremedisin. For enten vi liker det eller ei: Vi kommer ikke unna at politikken er og blir førende for samfunnsutviklinga.

Det forståelig at det rasles med sablene når det kuttes i alt fra studietilbud til politi- og ambulansetjeneste. Når skattekontor legges ned, og det meldes at tingretten står for tur. Når fødestuer sommerstenges, og når fergeprisene over natta øker med nesten 40 prosent.

Vi hverken vil eller skal nord og ned. Vi skal opp og fram. Vi kommer langt med nordnorsk selvtillit, pågangsmot og stolthet – og med et innovativt næringsliv. Vi må og skal ha hendene på rattet når det gjelder utviklinga utenfor egen stuedør, men vi kan ikke frita de som sitter med makta for sitt ansvar. Vi er avhengig av at Staten har en strategi, som også følges opp.