Vegarbeidet begynner i rett ende

I Sortland kommune skal det i år asfalteres for 6,5 millioner kroner. Kommunen har nylig lagt arbeidet ut på anbud, og det er bare å håpe at pengene som kommunen har satt av, rekker til alt som er planlagt asfaltert i år.

Men dersom det ikke skulle strekke til med 6,5 millioner kroner, kan i det minste både administrasjonen og innbyggerne slå seg til ro med at det ikke er noe tull når det kommer til prioriteringene.

I Sortland kommune ble det nemlig i fjor vedtatt en vedlikeholdsplan for de kommunale vegene. Forut for at politikerne fikk planen til behandling, hadde det vært befaring på samtlige kommunale veger. Her ble alle forhold vurdert. Vegens generelle tilstand, hvor mange som bruker den, om det er gjennomgangstrafikk og mye annet. Dette gjør at alle kan være sikre på at de strekningene som tas, er de som trenger det mest.

Når det er kamp om hver krone, er det i det minste greit å vite at prioriteringene blir gjort på en ordentlig måte.

I Øksnes ble en tilsvarende plan nylig vedtatt. Også her er det lagt ned omfattende arbeid i å vurdere tilstanden på det kommunale vegnettet. I denne planen er det også laga ei prioriteringsliste, slik at de vegene som først får ei opprusting, er de som trenger det aller mest.

Så kan det selvsagt være noen innbyggere som synes det kan bli lenge å vente før deres strekning blir prioritert, men det borger for større aksept og respekt for arbeidet som gjøres, når et slikt gjennomarbeidet dokument ligger til grunn.

Vegene er noe vi alle bruker, uansett om vi går, sykler, tar buss eller kjører bil. Både i Sortland og Øksnes er vedlikeholdsetterslepet av et slikt omfang at det vil ta mange år før en kan si at de kommunale vegene holder akseptabel standard. Med en godt utarbeidet plan for arbeidet, sikres både vegeier og brukere at pengene blir brukt på rett sted, til rett tid. Det er eksempel til etterfølgelse på flere områder.