Stemte mot mistillit: Flertallet, bestående av Høyre, Frp og Senterpartiet, ville ikke stille mistillit til Torgeir Larsen. Foto: Sverre Idar Lakså

Veien til politikerforakt

I Øksnes var det knyttet spenning til flere saker i siste kommunestyremøte. Opposisjonen hadde i forkant av møtet levert inn krav om å få behandle reguleringsplanen Sentrum 5.1, og helt i starten av møtet la Geir Rognan i Arbeiderpartiet fram et mistillitsforslag mot Høyres Torgeir Larsen, som er leder i teknisk hovedutvalg.

Rognan tok i bruk sterke ord for å markere alvorligheten ved Larsens uttalelser, slik Arbeiderpartiet oppfattet dem. I ettertid tilsier erfaringa at slike forslag for framtida bør bringes til torgs med et mer balansert språk.

For i stedet for å diskutere mistillitsforslaget i noen særlig grad, handlet debatten mer om generell retorikk i Øksnes-politikken, og Rognans ordbruk i forslaget. Det endelige vedtaket tok Larsen i forsvar indirekte, og kritiserte Rognan. Flere ga i debatten uttrykk for at Rognans ordbruk var i hardeste laget, og blant andre ga ordføreren uttrykk for at han ikke kjente til utvalgslederens opptreden i det omtalte møtet.

Derfor ble det fremmet forslag om å vise opptaket slik at de som ikke kjente til ordbruken i teknisk hovedutvalg, skulle få skikkelig forståelse for hva som skjedde i det aktuelle møtet.

Dette ble ikke tatt til følge, og flere fattet dermed et vedtak, uten å faktisk være klar over hva de hadde tatt stilling til. For det var faktisk ordbruken i teknisk hovedutvalg som var utgangspunkt for debatten.

I Øksnes som i mange andre kommuner, har flere politikere advart mot at retorikken og oppførselen i politiske møter og politiske miljø, kan føre til politikerforakt. Dette ble også tatt opp i den samme debatten tirsdag.

Politikerne har imidlertid lett for å se seg blind på hvordan de selv oppfattes. Sterke personkarakteristikker er ikke formålstjenlig, forverrer miljøet i møtene og svekker omdømmet til politikerne. Men å stemme for eller mot ei sak, uten å kjenne det fulle saksgrunnlaget, kan skape forakt.

Det er ikke sikkert at utfallet i mistillitsforslaget hadde blitt annerledes om opptaket fra hovedutvalgsmøtet hadde blitt vist i kommunestyremøtet. Men da det ikke var vilje til å gi alle anledning til å sette seg inn i saka, er vedtaket som det nå står, knapt verdt papiret det er skrevet på. Det skaper forakt for politiske prosesser.