(Illustrasjonsfoto) Foto: Tor Johannes Jensen

Veiene venter på politikerne

Tunge bedrifter i Vesterålen ber om samlet politisk innsats for å få veiene i regionen inn i Nordland fylkeskommunes regionale transportplan, i form av en veipakke for Vesterålen.

De påpeker at regionen har over 70 mil med fylkesveier. Nesten hver sjette kilometer fylkesvei i Nordland ligger i Vesterålen. Samtidig er etterslepet stort på vedlikehold, og standarden på svært mye av veinettet er ikke bygd for dagens trafikk og bilpark.

Hvis næringslivet og samfunnet for øvrig skal dra nytte av de forestående, tunge investeringene i Hålogalandsveien, må det også gå an å komme effektivt fram til startpunktet.

Regionen vår har store, tunge bedrifter som skaper enorme verdier. Et fellestrekk for de fleste er avhengigheten av god logistikk. Det gjelder både fiskemottak og filétfabrikker, oppdrettsslakteri og elementfabrikk. Mange av dem er også avhengige av pendlere som må passere både fjorder, sund og fjellparti for å komme til og fra arbeid. Flere av veiene er flaskehalser som hindrer utvikling.

Kommunene har en jobb å gjøre, og den må gjøres raskt hvis behovene i Vesterålen skal få sin plass i fylkets transportplan.

En veipakke vil bety en helhetlig innsats for å løfte fylkesveiene, snarere enn klatting på enkeltstrekninger som tvinger seg fram. Svinger må rettes ut, vanskelige bakker bygges om, og veiene må være brede nok til at kjøretøy kan møtes trygt.

Lofoten har en europavei som i prinsippet fyller samme funksjon som fylkesveiene i Vesterålen, slik som å bidra til et fungerende arbeidsmarked der folk kan komme seg fram, og å legge til rette for at enorme verdier fra havet skal komme raskt til markedene. Veistrukturen er annerledes, fordi Lofoten klarer seg med én hovedvei som en tråd gjennom regionen, mens mønsteret i Vesterålen heller kan sammenlignes med nav og eiker i et hjul. Likevel er det ikke vesentlig forskjell på funksjon og behov, når man ser bort fra turisttrafikken om sommeren. Og det er ikke turistene vi skal bygge veier for.

Næringslivet har gitt et tydelig signal. Nå må det følges opp av de folkevalgte. Kommunene har en jobb å gjøre, og den må gjøres raskt hvis behovene i Vesterålen skal få sin plass i fylkets transportplan. Denne gangen må det ikke være snakk om å sende avgårde enkeltvis høringsuttalelser med lange, uprioriterte ønskelister, men klare prioriteringer av viktige interne transportårer som trenger et løft.

Det er på tide at veiene i Vesterålen fremmes politisk, og med tyngde. Alle taper hvis ikke alle står sammen.