Kommunalminister Monica Mæland (H).

Vellykket sammenslåing?

Fra første januar ble en lang rekke kommuner og fylker slått sammen. 119 kommuner blir til 47, og 13 fylker blir til seks nye. Vesterålen som region og Nordland som fylke fortsetter som før, men i nord er Troms og Finnmark slått sammen, og Tysfjord kommune er delt mellom Narvik og Hamarøy. Tjeldsund kommune er nå en del av Troms og Finnmark fylke, etter sammenslåinga med Skånland.

En rekke kommune- og fylkesnavn med lang historisk betydning, er nå strøket fra kartet.

Til NTB sier kommunal og moderniseringsminister Monika Mæland (H) at hun gir kommunereformen terningkast fem, og peker da på at de kommunene og fylkene som er sammenslått, er godt rustet for tida videre.

Samtidig er det langt fra alle som er fornøyd med de nye grensene. Etter kommune- og fylkestingsvalget, fikk politikerne som gikk til valg på å oppløse storfylket Viken flertall, og de har varslet at de vil gjøre alt i sin makt for å realisere oppløsninga snarest mulig.

Tysfjord kommune ble delt av kommunalministeren gjennom et tvangsvedtak, og Narvik har som første kommune i historia saksøkt kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bakgrunnen er at alt av verdifulle områder i kommunen, med oppdrett, vannkraft og vindkraft, tilfaller Hamarøy.

I Troms og Finnmark er heller ikke politikerne spesielt fornøyd med sammenslåinga, og dette kombinert med den svært så uttalte skepsisen i Viken, har fått politikerne i nye Vestland fylke til å tenke seg om igjen.

Til tross for økonomiske insentiver, har ikke regjeringa lyktes med den storslåtte sammenslåinga av fylker og kommuner, og dermed er ikke målsetninga med reformene oppfylt. Fortsatt har over halvparten av kommunene i Norge under 5000 innbyggere.

Det viktigste blir om sammenslåingene sikrer ei styrking av tjenesteytingene fra det offentlige.

For kommunene og regionene som står igjen som før, må et stort arbeid settes igang. Den nye kommuneloven tillater ikke interkommunalt samarbeid under regionrådsparaplyen. Det vil føre til endringer for mye av samarbeidet i Vesterålen. Om tilbudene blir bedre gjenstår å se. Terningkast fem så tidlig er i alle fall dristig.