Verdens farligste yrke: Tida vi er inne i nå er den verste

Til nå i år har fem personer mistet livet i forbindelse med næringsvirksomhet til havs. 122 personer er skadet. Det går fram av Sjøfartsdirektoratets løpende statistikk over ulykker på norske næringsfartøy. I fiskeflåten har 72 fartøy vært involvert i nestenulykker eller ulykker siden nyttår.

Fiskerinæringa har hatt rykte som verdens farligste yrke. Det er i hvert fall sikkert at den er blant de farligste arbeidsplassene i Norge. Næringa har ti ganger så mange dødsulykker som industrien, når man måler mot antall sysselsatte.

Det er lett å tenke seg faktorer som spiller inn. Veldig mye kan gå galt. Havet er en arbeidsplass i konstant bevegelse. Båtdekket krenger og endrer vinkel hele tida. Fiskerne handterer tauverk med kroker, eller garn som løper ut og inn over rekka, og det er voldsomme krefter i spill når motor, strøm og bølger virker på samme tid. Hekter noe seg fast, må det rask frigjøring til. Knivene er skarpe, arbeidsmiljøet på dekk er kaldt, og alt er altså i bevegelse hele tida. Er det mann over bord, må reaksjonene være raske fra de andre i mannskapet – vel å merke hvis det er andre i mannskapet.

Tida vi er inne i akkurat nå, er den verste. Statistikken fra Sjøfartsdirektoratet forteller at over 40 prosent av alle rapporterte ulykker med næringsfartøy på sjøen skjer i løpet av de fire første månedene i året. Når skreien vandrer inn mot kysten, er fisket intenst. Det sammenfaller også med mørke og ekstra røffe værforhold.

Samtidig som fiskerinæringa er svært utsatt, skjer også mange ulykker på andre næringsfartøy.

Heldigvis gjøres det mange kloke vurderinger i forhold til vær og annen risiko. Dyktighet og sunn fornuft avverger mange ulykker om bord. Men risikoen er altså høy.

I vinter har fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) lansert en nullvisjon for dødsulykker og alvorlige arbeidsulykker til sjøs. Han har bedt Sjøfartsdirektoratet starte et arbeid med å lage et faglig grunnlag for hva en nullvisjon på dette området kan innebære og hvordan den kan følges opp. Det skal være klart før sommeren.

Dermed gjenstår det å se både hva som er realistisk og hva slags kurs man må sette for å komme dit. Initiativet er godt, i hvert fall hvis det betyr at man klarer å peke ut store risikofaktorer som det går an å gjøre noe med.

Det skal godt gjøres å komme ned på null dødsfall i ei slik næring, men det er et godt mål å jobbe mot. Hver eneste ulykke på havet er ei ulykke for mye.